Lärorik övning för artilleriets eldledningspluton

Artilleriets eldledningspluton har kunskapen och förmågan att leda in flyg och artillerield. Fredrik Wikström tillhör sensorkompaniet och går för första gången under artilleriövningen som gruppchef i sin eldledningsgrupp. De har upprättat en observationsplats med god översyn på målterrängen när eldförbudet upphör över radion.

Fredrik Wikström tillhör sensorkompaniet och går för första gången under Artilleriövningen som gruppchef i sin eldledningsgrupp. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Artilleriets eldledningspluton har kunskapen och förmågan att leda in flyg och artillerield. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Under brigadunderstödsövningen medverkar andra eldledningsgrupper och granatkastare där vi kommer samöva dessutom på okänd mark. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Eldledningsplutonen rör sig sakta med den tunga packningen på cirka 90 kilo per person. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Under övningsmoment låter man personalen skjuta in pjäserna men framförallt att effektivisera skjuttiderna. Genom att blanda kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal med olika utbildningsståndpunkter har de övade kunnat få mycket lärdomar och kunskapsutbyte.

– Det är extremt lärorikt på det sättet, menar Fredrik och säger att han ser fram emot övningen och framförallt att få ta ansvaret för personalen i sin grupp.

Som eldledare går man in på djupet i terrängen med gruppens packning och där bygger plutonen en observationsplats för att därifrån bekämpa ledningsplatser och fientligt artilleri. Eldledningsplutonen rör sig sakta med den tunga packningen på cirka 90 kilo per person. Fredrik berättar om vikten på soldatens och det egna ansvaret att besitta den kunskap som krävs vid bland annat innästling. Hur mycket gruppen förflyttar sig beror på uppgiften. I första hand använder plutonen motordrivna fordon där man sedan gör en avdelningsplats. Går inte det förflyttar sig gruppen till fots eller skidor på vintern.

– När vi inte är ute på övningar så övar vi mycket på att bygga observationsplatser i skogen, marschar, tar ut måluttag torrt och övar koordinater där man kontrollerar varandra. Vi soldater sitter på olika kunskaper inom olika områden så gör att det stort ansvar på soldaterna istället för bara på officerarna, säger Fredrik.

PROVAR ANDRAS SYSTEM

I det vardagliga arbetet har de olika enheterna helt olika tjänster och därför tycker Fredrik det är bra att samöva med andra. Under brigadunderstödsövningen medverkar andra eldledningsgrupper och granatkastare där vi kommer samöva dessutom på okänd mark. Tidigare i veckan fick bland annat Norrbottens regementes granatkastarpluton leda artillerield.