Granatsprängning i Almedalsparken – polis och militär övade totalförsvar

En handgranat hittas mitt i Almedalsparken i Visby, bland lekande barn och strosande gotlänningar. Militärpolisen är först där. De larmar i sin tur polisens nationella bombskydd som konstaterar att granaten är skarp och måste sprängas på plats. Detta var upptakten i ett scenario där Försvarsmakten och Polisen övade totalförsvar tillsammans under Aurora 17.

Granaten kapslades in i ett stålrör och omgavs av sandsäckar innan den sprängdes. Foto: Engin Yilmaz/Försvarsmakten
Johan Eklöf, Swedec, och Christoffer på polisens nationella bombskydd planerade övningsmomentet noga tillsammans med militärpolisen. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

Vid övningsmomentet deltog personal från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, där momentövningsledare Johan Eklöf arbetar som lärare.

– Vi övar mer och mer tillsammans på samverkan mellan militär och polis. I fredstid är det i första hand polisen som är ansvarig, men de kan söka stöd från Försvarsmakten vid behov. Vi i Försvarsmakten har fått mycket kunskap på området genom våra utlandsinsatser, och det är värdefullt att kunna utbyta erfarenheter med varandra, säger han.

Under Aurora 17 genomförs två till tre liknande moment om dagen på olika platser, och alla är någon form av samverkan inom totalförsvarsområdet. I planeringen av delmomenten ingår andra civila aktörer som länsstyrelser, regioner, vattenverk och Swedavia.

Christoffer (som på grund av sin yrkesroll inte uppger sitt efternamn) på polisens nationella bombskydd ser många vinster med att öva tillsammans.

– Aurora 17 är ett utmärkt tillfälle att öva samverkan. Vi drar erfarenheter som gör oss starkare tillsammans i totalförsvaret, säger han.

Vid övningsmomentet fick nyfikna åskådare hålla sig på behörigt avstånd, och gotlänningarna fick stå ut med att deras park spärrades av några timmar. Granaten kapslades in i ett stålrör och omgavs av sandsäckar innan den sprängdes, för att skona både hörsel och fönsterrutor i omgivningen.