Gårdagens olycka utreds av polis

Under tisdagen inträffade en kollision mellan ett stridsfordon och ett tåg vid Västerljung i Södermanland. Olyckan utreds nu av polis, därför är det för tidigt att uttala sig om orsaken till olyckan. Statens haverikommission överväger också att starta en utredning.

Det olycksdrabbade stridsfordonet av typen pansarterrängbil 360 deltog i försvarsmaktsövningen Aurora 17. Många förberedelser har gjorts för att minska risken för skador under Aurora 17, men under en sådan här stor och komplex övning finns alltid risken att olyckor kan inträffa.

Tre personer anställda vid Södra skånska regementet (P 7) skadades vid händelsen och fördes till sjukhus. De kollegor som var på plats vid olyckan har fått krisstöd.

De skadade är en 30-årig man och en 25-årig kvinna från Skåne, samt en 26-årig man från Halland. En av de tre är allvarligt skadad men skadorna bedöms inte vara livshotande. De två andra är lindrigt skadade och tillbringade natten mellan tisdag och onsdag på sjukhus.

Anhöriga är underrättade. De anhöriga har fått erbjudande om att få hjälp med att komma till de skadade och en anhörig är nu på plats. Krisstödet leds av hemmaregementet Södra skånska regementet (P 7).