Försvarsministern besökte Northern Coasts

Stöd- och ledningsfartyget HMS Carlskrona fick under onsdagen besök av försvarsminister Peter Hultqvist. Under några timmar fick han möjlighet att träffa besättningen och informera sig om den pågående marinövningen Northern Coasts.

Försvarsminister Peter Hultqvist på bryggvingen. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Patrik Isaksson förklarade vad hans jobb som signalmatros handlar om. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Sambandsbefäl Jonas Jansson berättar hur arbetet i radiohytten fungerar. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Försvarsminister Peter Hultqvist gjorde också ett besök på bryggan. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

– Det är en viktig övning. Dels utvecklar vi interoperabiliteten med partners och andra länder, dels sänder den en säkerhetspolitisk signal att vi kan jobba tillsammans vid krissituationer, säger Peter Hultqvist.

Under sin vistelse ombord besökte försvarsministern fartyget från för till akter. Bland annat stannade han till på bryggan, i stridsledningscentralen och i en av mässarna där kocken Pernilla Algerstedt berättade om sina uppgifter ombord.

– Det är bra att han kommer ut och visar att han har ett intresse för vår verksamhet och att han får se hur vi jobbar, säger hon.

Vill fördjupa det svensk-finska samarbetet

Peter Hultqvist fick också en genomgång av Northern Coast och den svensk-finska marina stridsgruppen, (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG). Den svensk-finska styrkan ska utvärderas under övningen och tanken är att den ska vara fullt operativ år 2023.

Ombord på HMS Carlskrona finns den svensk-finska staben som leder stridsgruppen, och försvarsministern ställde frågor till såväl svenska som finska stabsmedlemmar. Han var till exempel intresserad av stabens sammansättning, vilket språk de använder hur de arbetar gemensamt.

– En central punkt att fördjupa det svensk-finska samarbetet. Här har vi redan kommit långt och jag har haft ett 30-tal möten med min finska motsvarighet, säger Peter Hultqvist.

Positiva intryck

Chef för den svensk-finska marina stridsgruppen är Bengt Lundgren, som var nöjd med försvarsminister Peter Hultqvists besök ombord.

– Det är viktigt att visa den politiska ledningen vad vi gör. Det betyder också mycket för besättningen att han kommer, säger Bengt Lundgren.

Även försvarsministern var belåten.

– Mina intryck är väldigt positiva, det är en välorganiserad övning som har effekter i positiv mening för Försvarsmakten. Den ger underlag för styrkor och svagheter, så vi kan förbättra vår militära förmåga, säger Peter Hultqvist.