En bro från det civila till det militära

I dag rycker 120 rekryter in för att göra sin grundutbildning på Livgardet. Rekrythandläggaren Karolina Nilsson förbereder just nu deras inryck, och under utbildningen kommer hon att finnas vid deras sida som ett stöd och en väg för rekryterna att själva påverka sin utbildning.

Karolina följer ofta med ut på övningar och utbildningar för att träffa både rekryter och instruktörer. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Karolina Nilsson är ute i fält med rekryter från 12:e motoriserade skyttebataljonen och känner av stämningen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Rekrythandläggaren Joel Pettersson pratar med en rekryt från 13:e säkerhetsbataljonen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Rekrythandläggarna genomför förtroendevalds utbildning med rekryter från både skvadronen och kompaniet. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

– Eftersom vi kommer in till en ny värld så behöver vi en bro mellan det civila till det militära. Då känns det väldigt bra att en rekrythandläggare finns tillgänglig för oss rekryter som kan svara på frågor och hjälpa till, förklarar Sara Carlstein, rekryt vid andra pluton.

På Livgardet arbetar två rekrythandläggare. En av dem är Karolina Nilsson. Hon möter rekryterna regelbundet och jobbar med frågor som rör dem och grundutbildningen. Syftet är att rekryterna ska få möjlighet att påverka sin utbildning. 

– Karolina Nilsson har hjälpt och stöttat oss mycket, i både stort och smått.  Det har varit bra att kunna bolla idéer och förslag med någon som är utomstående, på så sätt kan vi se på saker med nytt perspektiv, säger Jonas Landqvist, kompanichef på grundutbildningskompaniet.

Karolina Nilsson är även ansvarig för att utbilda rekryter som blivit förtroendevalda. Det är rekryter som frivilligt har anmält intresse för tjänsten och blivit framröstade av plutonens rekryter. En förtroendevald ska förmedla rekryternas röst till befälslaget, i syfte att rekryterna ska få mer inflytande och kunna påverka grundutbildningen.

Under återkommande möten samlas de förtroendevalda rekryterna, rekrythandläggaren, kompani- och skvadronsbefälen för att diskutera rekryternas syn på grundutbildningen.  Det kan röra sig om frågor som trivsel, säkerhet, arbetsmiljö och annat som rekryterna tycker är viktigt. Tillsammans med utbildningschefen, Stefan Nacksten, diskuterar de frågorna för att vidta åtgärder till det bättre.

Oavsett om rekryterna är ute i fält och övar eller befinner sig inne på kasern så finns en rekrythandläggare regelbundet på plats för att prata med dem och känna av stämingen, få en uppfattning om hur de mår och hur det går för dem. Rekrythandläggarna ska finnas vid rekryternas sida som en neutral person de kan vända sig till med frågor. 

– Jag tycker det är viktigt att både rekryter och personal på regementet som arbetar med grundutbildningen har tillräckligt med information om vilka rättigheter och skyldigheter de har under sin tid på grundutbildningen, avslutar Karolina Nilsson.