Det finns en läkare ombord

Tidigare har medicinska team ingått i besättningen på Försvarsmaktens ambulanshelikoptrar, så kallade Medevac-helikoptrar, under utlandsuppdrag. Numera finns tidvis anställda narkosläkare och sjuksköterskor som skrivit kontrakt med Helikopterflottiljen för tjänstgöring även i Sverige.

Helikopter 16 inredd för Medavac. Anders Bengtsson och P-A Bergsten på var sida om den medicintekniska utrustningen.

Under Aurora 17 övar tre team som är knutna till helikopter 16.
Helikopter 16 inredd för Medavac. Anders Bengtsson och P-A Bergsten på var sida om den medicintekniska utrustningen.

Under Aurora 17 övar tre team som är knutna till helikopter 16.
Helikopter 16 inredd för Medevac. Anders Bengtsson och P-A Bergsten på var sida om den medicintekniska utrustningen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Helikoptern landar hem på helikopterbas Villingsberg efter dagens utbildningsinsats.

Under Aurora 17 övar tre team som är knutna till helikopter 16.
Helikoptern landar hem på helikopterbas Villingsberg efter dagens utbildningsinsats. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Medevac-helikoptrar fungerar som en akutambulans, fast i luften. Avancerad utrustning ombord gör att det medicinska teamet kan ge livsuppehållande vård redan under färden och på så sätt spara tid för att drastiskt öka patentens möjlighet att överleva.

Under Aurora 17 övar tre team som är knutna till helikopter 16 på 2:a helikopterskvadron. Ytterligare tre team är anställda på 1:a helikopterskvadron för att i framtiden flyga helikopter 14. Läkarna och sjuksköterskorna har alla lång erfarenhet och har klarat de fysiska krav som ställs för att kunna arbeta under de bullriga, skakiga och trånga förhållanden som råder. De ska till och med kunna genomföra operationer ombord.

En helikopter 16 har just landat på helikopterbas Villingsberg med narkosläkaren P-A Bergsten och ambulanssköterskan Anders Bengtsson i kabinen. De har under dagen övat med sjukvårdsförband på ett par olika grupperingsplatser i Mälardalen.

– Det handlar om att visa hur man bäst lastar i och ur patienterna och en genomgång av den allmänna säkerheten hur man beter sig runt en helikopter med rotorerna igång, beskriver Anders Bengtsson.

Bårarna, upp till två åt gången, spänns fast direkt på golvet i kabinen och längs bakre väggen sitter den medicinska utrustningen fast. Läkemedel , förbrukningsvaror och i mitten ett panel med sprutpump, ventilator, syrgas och sug. Att hålla patientens andningsvägar öppna är en av huvuduppgifterna. I taket hänger en övervakningsutrustning som kan läsa av den skadades EKG, blodtryck och syresättning. Allt detta jobbar det medicinska teamet med, stående på knä bredvid båren.

Både P-A och Anders har kontrakt på att de ska jobba i Försvarsmakten en till två månader om året under minst fem år. De visste redan innan vad de gav sig in på då båda tidigare varit med Helikopterflottiljen i Afghanistan.

– Jag trivs i försvaret, säger P-A Bergsten. Det är ett privilegium att få bidra på det här sättet och att få arbeta ihop med förbandet.