12 mil och cirka 30 000 årtag

Klockan är 20:00 på tisdagskvällen och startskottet för Röjdykardivisionens traditionella norgerodd ekar över röjdykarnas bas i Skredsvik. Besättningarna i de två valbåtarna börjar ro för att komma in i en gemensam takt genom att högt upprepa de tre orden: långa-sugande-årtag. Framför dem väntar cirka 20 timmar i en roddbåt, optiskt navigering i mörker och cirka 30 000 årtag.

Förutom sjökort är handkompass det enda hjälpmedel som får användas för navigationen i tävlingen Norgerodden. Mobiltelefoner får därmed inte tas med ombord för att kunna användas som hjälpmedel vid GPS. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Klockan är 06:15 på morgonen och besättningarna har snart rott halva distansen. Efter att ha rott hela natten är det en lättnad att äntligen få se solen gå upp och den optiska navigationen blir lättare. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Insatschefen Jan Thörnqvist gav röjdykareleverna en hjälpande hand under de 20 timmar som roddtävlingen pågick. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Röjdykareleverna gör sig i ordning för roddtävlingen. Händerna tejpas för att slippa skavsår och blåsor. Foto: Jimmy Croona/ Försvarsmakten

tradition sedan 1968

Norgerodden har genomförts med röjdykarelever sedan 1968 på röjdykardivisionen och är världens längsta kända tävling i tiohuggare. Tävlingen genomförs i valbåtar som fungerade som räddningsbåtar ombord på Försvarsmaktens gamla örlogsfartyg. Några av valbåtarna har sparats och används i sjömanskapsutbildning och för träning i flottan.

På röjdykardivisionen används valbåtarna för att träna röjdykarelever i uthållighet och sammanhållning under en längre tid, med fysiska och psykiska påfrestningar. Norgerodden blev en klassisk tävling där värnpliktskullar fick tävla mot varandra samtidigt. Förr startades en värnpliktsutbildning mot röjdykare två gånger varje år, en på våren och en på hösten. Dessa fick under utbildningen tävla mot varandra. Distansen är runt 12 mil och startar vid Skredsvik med målgång vid Tjurholmens gröna prick vid norska gränsen och genomförs utan pauser.

De senaste åren, när röjdykarutbildningen bara genomförs vartannat år tävlar numera röjdykareleverna mot röjdykare som tillhör tidigare utbildningsomgångar.

insatschefen gav röjdykareleverna en hjälpande hand

När röjdykareleverna börjar förbereda sin valbåt inför roddtävlingen anländer ett känt ansikte till kajen. Insatschefen Jan Thörnqvist, tidigare chef för röjdykardivisionen, går fram till röjdykareleverna och frågar om han får vara med och ro med dem. Det är åtta förvånade, men glada och tacksamma röjdykarelever, som tar emot den person som har genomfört flest norgeroddstävlingar genom tiderna.

− Jag fick frågan av en gammal röjdykarkollega om jag ville vara med och jag svarade ”varför inte”, säger Jan Thörnqvist.

Besättningarna cirkulerar efter ett visst mönster mellan platserna på valbåten var 15:e minut. Det finns tio roddplatser och en plats för den person som navigerar och styr valbåten. Det innebär att man ror i två timmar innan man får möjlighet att vila i 15 minuter samtidigt som man ansvarar för den optiska navigationen och styrningen, sedan väntar två timmars rodd igen innan nästa vilopaus.

− Emellanåt kan det bli lite drygt medger Jan Thörnqvist, som genomförde sin femte norgeroddtävling.

och vinnaren blev

− Ungdomlig styrka kan av erfarenhet övervinnas med list, avslutar Carl-Johan Djurstedt Holm, chefen för 44:e röjdykardivisionen innan valbåtarna kastar loss från kajen.

Historiskt är det befälsbåten som har tagit flest vinster. I år jämnades resultatet ut då röjdykareleverna lyckades dra ifrån under natten. Ungdomlig styrka tillsammans med insatschefens erfarenheter och list blev uppenbarligen en vinnande kombination trots att målgången vid Tjurholmens prick vid detta tävlingstillfälle inte kunde nås.

Motvind, regn och vågor fick för stor påverkan vid årets norgerodd. Efter 20 timmar fick tävlingen avbrytas kring området vid Havstenssund. Röjdykareleverna med insatschefen befann sig då en timme före befälsbåten. Det får helt klart ses som en vinst!