Projekt försvara - en utbildning i strid från stridsställning

Rekryterna som ryckte in i våras för att påbörja sin elva månaders utbildning har nu börjat få en förståelse för vad det militära livet innebär. Tillsammans med grundläggande soldatkunskaper kommer detta att stå som en bas för resten av året. I veckan genomför de sin andra fältvecka som en del i projektet försvara. Där handlar det bland annat om att lära sig att försvara sin förläggning genom maskering.

Rekryterna har nu fått en förståelse för vad det militära livet innebär. Tillsammans med grundläggande soldatkunskaper kommer detta att stå som en bas för resten av året. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Övningsledare, fänrik Christoffer Östlund. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
I anslutning till varje övningsmoment utvärderar gruppen själv sin insats och presentera detta för instruktörerna som sedan gav sin feedback. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Vincent Pyykkö gillar övningens upplägg där momenten stegvis trappats upp utan att kraven har blivit oresonliga. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Rekryt under pågående övningsmoment. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Momentet med skyddsmask utmanar rekryterna att under ansträngning behålla lugnet och jobba med de förutsättningar den har. Syretillförseln kan jämföras med att andas genom tänderna. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Samuel Schneider uppskattar att utbildningen är uppdelad i både teori och praktik. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Maskering pågår. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

– Vi gräver värn, sätter ut alarmeringar, och vi besätter eldställningar för att försvara förläggningen. Hit hör också strid från stridsställning, då skjuter vi med dem som ska bli gruppchefsuttagna. De får redan nu gå upp och axla den rollen trots att det fortfarande är tidigt i utbildningen och vanligtvis inte hör till den normala utbildningsprocessen. Vi tycker vi ser den stegringspotentialen, annars hade vi momentinstruktörer varit gruppchefer vid varje genomförande, säger fänrik Christoffer Östlund, övningsledare för veckan.

I utbildningen ingår strid under två dagar där kast med handgranat, kompetensprov på AK5, skjutning mot rörligt mål samt skyddsmask ingår. I anslutning till varje övningsmoment utvärderar gruppen själv sin insats och presenterar detta för instruktörerna som sedan gav sin feedback.

Rekryten Vincent Pyykkö gillar övningens upplägg där momenten stegvis trappats upp utan att kraven har blivit oresonliga.

– Huvudsakligen har det varit lite handledning och vi har fått testa våra kunskaper genom att förlita oss till gruppchefer samt ställföreträdande plutonchefer. Vi har tidigare skjutit skarp men det är första gången vi övar stort i grupper. Något som avspeglade sig i kommunikationsnivån, då vi inte är vana med detta, säger Vincent Pyykkö.

BLIVANDE GRUPPCHEFER

Utbildningen är uppdelad i både ett teoretisk och praktisk upplägg. Något som rekryten Samuel Schneider uppskattat.

– Man får en viss förståelse om man läser in teoridelen. När man sedan kommer ut i verkligheten och ser vad som funkar, så det är kul att få testa det praktiskt. Där övningsmomentet med automatelden skiljer sig i hur man tar upp rekylen gentemot med singelskott. Det blir då mer att tänka på som att hålla vapnet i fiendens riktning och få ut maximal verkan, säger Samuel Schneider.

Rekryterna som har valt att göra den längre grundutbildningen får till skillnad från den grundläggande utbildningen en längre teknisk utbildning mot mer tekniska system, sambandssystem och radarsystem. Största skillnaden dem emellan är gruppchefsutbildningen som genomförs direkt efter grundläggande militär utbildning (GMU) under tiden nio månaders rekryter rycker in och gör sin grundutbildning under åtta veckor.

– Där får de här rekryterna ett stort försprång i allt ifrån hur de ska agera i en utbildningssituation, som gruppchef och som goda förebilder för sina kamrater. Den bygger på allt det vi redan gör i en större kontext där de tar större ansvar, avslutar Christoffer Östlund.