Nytt tillskott av reservofficerare

Glädje, stolthet, tillförsikt, lättnad, men också lite vemod ligger i luften när 19 kadetter tar examen på den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) och utnämns till specialistofficerare i reserven vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Två somrars utbildning, 20 veckor, är till ända och Försvarsmakten får ett efterlängtat tillskott till krigsförbanden.

Karl-Johan Torstensson gratuleras av arméchef Karl Engelbrektson till utmärkelsen ”Bäste kamrat” under den anpassade reservofficersutbildningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
19 kadetter i väntan på utnämning till förstesergeanter och specialistofficerare i reserven. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Parad för fanan är ett traditionsenligt inslag vid examensceremonin. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Emil Jensen på väg fram till examensförrättaren. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson välkomnar nytillskottet av reservofficerare till Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Förbandschef Dag Lidén på K 3 utnämner Henrik Andersson till förstesergeant vid sitt förband. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Det åtråvärda utbildningsbeviset. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Regementsförvaltare Jari Mäkelä välkomnar Seivan Vikenslätt och Albin Torkelsson som reservofficerare till Norrbottens regemente I 19. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Ni är ett viktigt tillskott, men inte bara till Försvarsmakten, utan till hela det svenska samhället, betonar arméchef Karl Engelbrektson, för dagen examensförrättare. Ni representerar ett ledarskap som klarar av att hantera kriser var de än uppstår, militärt eller civilt. Ni är förberedda på att hantera det oväntade genom att ta initiativ, peka ut en riktning och utöva det ledarskap som situationen kräver.

Tjugo veckor av personlig utveckling

Två sommarperioder om tio veckor vardera har varit fyllda med ämnen som ledarskap, pedagogik, taktik, fysiskt stridsvärde med mera. Huvuddelen av tiden har spenderats i Halmstad med omnejd, men utbildningen har också innehållit fältövningar där ämneskunskaperna vävts ihop till en helhet och olika förbandsbesök.

– Utbildningen har varit intensiv, mycket givande, rolig och utvecklande, sammanfattar Karl-Johan Torstensson, nyutnämnd förstesergeant från Livgardet, som också arbetar som filmregissör i det civila livet. Det är en av de mest dynamiska utbildningar jag gått eftersom teori hela tiden blandas med praktisk tillämpning. Dessutom har vi mött många dedikerade lärare och en kompetent plutonchef som utmanat oss på ett bra sätt för att få oss att växa, både som individer och som grupp.

– Jag vill att de ska bli så bra de bara kan bli och det är en del av mitt jobb att hjälpa dem dit, inte alltid en lätt uppgift, förklarar Linn Lenestrand, plutonchef och lärare på MHS H. Kadetterna har engagerat anammat utbildningen, tagit till sig alla verktyg, och lyckats hitta balansen som är så viktig i officersyrket. De vågar också ställa utmanande frågor som krävs för förbättring.

Att få möjlighet att utveckla det egna ledarskapet är något som gjort ett djupt intryck som de båda nyblivna reservofficerarna sätter stort värde på.

– Vi har reflekterat mycket och hela tiden återkommit till frågan – hur gör jag, förklarar Henrik Andersson, gruppchef på Livregementets husarer K 3, och civilt sjuksköterskestudent.

– Öppna frågor har stimulerat oss till att tänka själva och förstå att man är sitt eget verktyg och måste hitta sin egen väg, förklarar Karl-Johan. Här har jag fått utrymme att prova mig fram, komma i kontakt med både styrkor och brister i mitt eget ledarskap, och lära mig av det.

Tillförsikt inför framtiden

Både Karl-Johan och Henrik har tidigare erfarenhet från Försvarsmakten som tidvis respektive kontinuerligt tjänstgörande soldater, vilket är ett antagningskrav på den anpassade reservofficersutbildningen. Båda ville utveckla sin roll i Försvarsmakten, men kombinera med ett civilt yrkesliv. Karl-Johan går direkt från utbildningen till ett års kontinuerlig tjänstgöring på livbataljonen på Livgardet:

– Jag vill kunna tjänstgöra i lite längre perioder än vad jag gjort som tidvis tjänstgörande soldat, och ser verkligen fram emot att snabbt få omsätta mina nya kunskaper i praktiken. Men jag ser även mervärden i mitt civila jobb – där krävs också att jag tar initiativ och kan leda mer eller mindre tillfälligt sammansatta grupper under kortare eller längre tid.

– Jag vill verkligen studera till sjuksköterska, förklarar Henrik, men har fått en nystart i Försvarsmakten nu och kommer att försöka tjänstgöra så mycket som möjligt framöver. Att gå den anpassade reservofficersutbildningen och bli reservofficer var en bra möjlighet att förena mina intressen!

Många känslor

På examensdagen blandas många känslor, lite vemod över att lämna en kamratskap som fått utvecklas under både lättsamma och tuffare förhållanden, men mest glädje och stolthet, inte bara från de nyblivna reservofficerarnas sida.

– Jag har aldrig sett kadetter visa så mycket omtanke till varandra på ett totalt osjälviskt sätt, berättar Linn Lenestrand. De har lyft och stöttat varandra till framgång och snabbt gått från att vara duktiga soldater till kompetenta reservofficerare. Jag är väldigt stolt över att ha fått vara en del av dessa kollegors fantastiska utveckling.
 
– Vi har fått den här unika tiden att fokusera på vår egen utveckling och bygga ett helt nytt nätverk med kollegor från andra förband, och kan nu gå tillbaka som en ny resurs för chefen och hemmaförbandet, sammanfattar Henrik Andersson. Det känns riktigt bra!