Lärorikt med reservofficersutbildning

Just nu genomför fyra personer ur Livbataljonen den första delen av den anpassade reservofficersutbildningen (AROK 1) på Militärhögskolan i Halmstad. Under förra veckan var de ute i fält för att pröva sitt ledarskap under fältmässiga förhållanden. Och om ett år ska de examineras som färdiga förstesergeanter.

Kadetter på reservofficersutbildningen vid Militärhögskolan Halmstad. Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten
Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten

Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) utbildar totalt cirka 60 kadetter. Utbildningen består av två delar som genomförs under sommarhalvåret. En av kurserna som genomförts den här sommaren är Ledarskap och självkännedom (Los). Och under förra veckan var kadetterna ute i fält för att få möjlighet att pröva sitt ledarskap under fältmässiga förhållanden genom att gå in i rollen som plutonchef, ställföreträdande plutonchef, gruppchef och ställföreträdande gruppchef.

– Det har varit både roligt, tufft och lärorikt. Nu åker vi till Polen där vi kommer genomföra en veckas fältövning, berättar Maria Andersson, en av kadetterna.

Syftet med fältövningen är att, i en större militär kontext, belysa målsättningarna i taktik, ledarskap samt säkerhetspolitik och strategi. Fältövningen genomförs med den taktiska ramen Westerplatte som är en halvö vid inloppet till Gdańsk och som vid andra världskrigets utbrott utgjorde en polsk militär transitdepå i ett i övrigt tyskkontrollerat område med staden Gdańsk som huvudort. Utöver Westerplatte besöker kadetterna platsen för det tyska anfallet mot järnvägsbroarna i Tczew, cirka 30 km söder om Gdańsk, i syfte att lära sig mer om krigföringsprinciper samt folkrättsliga aspekter. Även det tyska koncentrationslägret Stutthof kommer att besökas.

Under sommaren har kadetterna också läst pedagogik, taktik, fysiskt stridsvärde, ledarskap, strategi- och säkerhetspolitik samt Utveckling, grupp och ledare (UGL).

Idag, fredag, examineras de kadetter som under sommaren genomfört andra delen av den anpassade reservofficersutbildningen (AROK 2). För Maria Andersson och de ytterligare tre från Livbataljonen väntar en civil karriär fram till nästa sommar då de genomför den andra delen av utbildningen.

– I augusti 2018 är målbilden att vi alla fyra står som färdiga förstesergeanter, berättar hon.