Uti vår skärgård

Har du koll på vad ett skyddsobjekt innebär?

Sveriges skärgårdar är en fantastisk plats som lockar miljontals besökare varje år. Under 2016 uppskattade Skärgårdsstiftelsen att inte mindre än 373 750 personer besökte någon av platserna i Stockholms skärgård – och de är bara de i egen båt. För att du ska kunna ha en så bra tid i skärgården som möjligt är det viktigt att du förstår eventuella tillträdesförbud. De kan vara av olika slag och de är inte alltid lätta att förstå. Vi reder ut begreppen.

Var uppmärksam på skyltar runtom i skärgården. Du är skyldig att känna till vad som gäller vid skyddsobjekten. Foto: Försvarsmakten
Amfibieregementet genomför kontinuerlig tillsyn av de skyddsobjekt som tillhör förbandet. Foto: Försvarsmakten

Både på fastlandet och i skärgården finns flera skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt är en plats eller ett objekt som har förklarats som skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Det innebär att allmänhetens tillträde begränsas. Bestämmelserna syftar framför allt till att ge ett ökat skydd mot sabotage, terrorism, spioneri eller kriminalitet.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär vanligtvis att obehöriga inte har tillträde till objektet. Tillträdesförbudet kan också förenas med ett förbud att fotografera eller göra andra avbildningar av eller inom objektet. Exempel på skyddsobjekt är Stockholms slott, regementen och andra militära områden, hamnar eller andra samhällsviktiga byggnader, anläggningar eller områden. I skärgården är framför allt tre typer av skyddsobjekt vanliga: skyddsobjekt med tillträdesförbud, skyddsobjekt med tillträdesförbud när farlig verksamhet bedrivs och skyddsobjekt med ankrings-, dyknings- och fiskeförbud. Läs mer om dem i faktarutan.

Stridsbåt i Vaxholm
När stridsbåten besökte Vaxholm fick både boende och sommargäster möjlighet att komma ombord. Foto: Denim Nygren/Försvarsmakten

Amfibieregementet ansvarar för flera skjutfält och skjutområden. I ansvaret ligger uppgiften att upprätthålla tillträdesskyddet. Med hjälp av stridsbåtar och utbildade skyddsvakter kan vi lösa den uppgiften. Tack vare dem har vi patrullerat skyddsobjekten vid flera tillfällen bara under sommaren.

Även om en och annan förtöjer olämpligt eller tyvärr får ta konsekvenserna av att olovligen befinna sig på ett skyddsobjekt uppvisar de flesta i skärgården ett gott sjömanskap. När vi besöker våra skyddsobjekt i sommar kommer vi också att förtöja i några civila hamnar. I vissa fall kommer vi också att erbjuda dig att komma ombord. Passa gärna på att ställa frågor - vi svarar gärna.