Gladiatorträning för kadetter

Arbetet inom Försvarsmakten ställer höga krav på att kunna prestera på en hög fysisk nivå om så krävs, något kadetterna vid Militärhögskolan Halmstad fått erfara under kursen ”Fysiskt stridsvärde”.

Under kursen ”Fysiskt stridsvärde” lär sig kadetterna att träna funktionellt kopplat till sin kommande befattning, här ett moment på hinderbanan. Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten
– Nu har våra blivande reservofficerare förhoppningsvis fått med sig verktyg de har stor nytta av på sin arbetsplats, säger kurschefen, Förvaltare Anders Blanksvärd. Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten
Kurschefen Anders Blanksvärd har genomfört ett tävlingsmoment i det populära tv-programmet Gladiatorerna på TV 4. Tävlingsmomenten var varierande, något han direkt kunde koppla till tjänsten inom Försvarsmakten. Foto: Foto: TV 4
Under kursen ”Fysiskt stridsvärde” lär sig kadetterna att träna funktionellt kopplat till sin kommande befattning, här ett moment på hinderbanan. Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten
Under kursen ges bland annat utbildning av en sjukgymnast om hur man ska träna rätt. Allt är direkt kopplat till den fysiska kravbilden för en reservofficer. Foto: Maria Andersson/Försvarsmakten
Det är viktigt att träna funktionellt. Det är kvaliteten på träningen som är viktig, inte att genomföra samtliga moment. Ett bra pass på hinderbanan kanske bara behöver omfatta tre hinder. Foto: Maria Andersson/Försvarsmakten
Det är viktigt att lära sig rätt teknik innan man genomför ett träningspass. Förvaltare Anders Blanksvärd förevisar ett hinder för reservofficerskadetter. Foto: Christoffer Rikberg/Försvarsmakten
Funktionellt: Först pröva i lugnt tempo för att få in en bra träningsteknik, sedan öka på svårighetsgraden genom att springa hinderbanan på tid. Foto: Foto: Maria Andersson/Försvarsmakten

– Kadetterna har jobbat på bra under veckorna som varit, menar kursledaren Anders Blanksvärd.

En del tv-tittare känner igen Anders Blanksvärd från programmet Gladiatorerna i TV4 där han medverkat och vunnit ett hinderbanemoment.

– Jag kände att mitt personliga träningskoncept kopplat till min tjänst inom Försvarsmakten var gynnsamt att ha med sig. En soldat måste kunna prestera på olika sätt rent fysiskt, om det så är explosivitet eller ren uthållighet, säger han. 

Under fyra veckor har kadetterna utbildats både teoretiskt och praktiskt inom allt från rörlighet till högintensiv träning. Allt för att kunna möta de krav som tjänsten ställer på en som blivande reservofficer.

– Det har varit väldigt inspirerande veckor. Jag tar med mig bredare kunskaper in i min framtida yrkesroll. Dels den fysiska träningen, hur man kan träna kopplat mot just en befattning. Men även hur de olika energisystemen i kroppen kan tränas, säger kadetten Maria Andersson.

Kadetternas varierande träningsformer har ett högre syfte som inte enbart handlar om att testa deras fysiska nivå.

– Nu har våra blivande reservofficerare förhoppningsvis fått med sig verktyg de har stor nytta av på sin kommande arbetsplats, säger Blanksvärd.

För kadetten Maria Andersson har veckorna under kursen varit intensiva men givande.

– Det har varit lagom högt och hanterbart. Jag har lärt mig otroligt mycket under tidens gång. Hur jag kan anpassa fysisk träning efter soldaternas specifika befattning och i förlängningen jag som officer och mina soldater bibehåller ett högt stridsvärde i fält, avslutar hon.