Försvarsmakten i nytt samarbete om personal med Volvokoncernen

Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Försvarsmakten och Volvokoncernen har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning.

Peter Grönberg, Culture and Organizational Development och Andreas Svenungsson, Public Affairs, båda från Volvokoncernen. Här ombord på HMS Carlskrona tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Försvarsmakten har, genom avsiktsförklaringen med Volvokoncernen, inlett ett samarbete som omfattar hel- och deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i syfte att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning inom deras verksamheter. I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Volvo. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

Parterna avser genom denna avsiktsförklaring bland annat att i sina respektive organisationer tydliggöra sin positiva inställning till och nytta för verksamheter och individer med detta samarbete. Ett konkret exempel är att Volvo avser underlätta för personal som har anställning inom Volvo, att kunna arbeta som deltidstjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten. Försvarsmakten avser också att stödja långsiktig kompetensförsörjning genom att informera om och stödja möjligheter till tjänstgöring inom Volvo för personal från Försvarsmakten.

– Samarbetet med Volvo har ett värde för båda parter i form av bland annat affärsnytta och kostnadseffektivitet. Försvarsmakten har en genomtänkt värdegrund och utbildning, vilket gör att våra anställda ofta uppfattas som goda förebilder. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvo tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Avsiktsförklaringen som nu undertecknats omfattar dock endast den verksamhet som Volvo bedriver i Sverige.

– Vi ser stora vinster med det här samarbetet. Vi får direkt en kontakt med Försvarsmaktens kompetenta personal inom till exempel områdena teknik och service. Dessutom vet vi att Försvarsmakten har bra utbildning för sina ledare vilket vi kan dra nytta av. Vi ser också ett värde i att dessa personer ges möjlighet genom en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten att under korta perioder vidareutbilda sig inom försvaret och sedan komma tillbaka till oss med sina kunskaper och sin erfarenhet, säger Hans Källgren på Volvo, Corporate Group HR, Sverige.