Snart dags att överlämna fänrikar

Nu stundar snart slutet på tre års studier på Militarhögskolan Karlberg för den 222:a kursen. Den 14 juli tas högtidlig examen då kadetterna utnämns till fänrikar i närvaro av överbefälhavaren och mottagande förbandschefer.
– Försvarsmakten kommer inom en månad tillföras ny förmåga i form av kompetenta ledare i och med att kadetterna går till respektive förband och in i nya befattningar, en mycket efterfrågad resurs för hela organisationen. Försvarmakten tillförs ny kraft och de kommer markant att berika och höja kompetensen i Försvarsmakten, säger skolchef Anna-Karin Broth.

Militärhögskolan och Försvarshögskolans fanor paraderas framför kadetter vid examensceremoni. (Arkivbild) Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten.
Kadetter omgalonerar varandra. Den eftertraktade fänriksbeteckningen påtages. (Arkivbild) Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten.

Inom ett par veckor så kommer många förband få ett efterlängtat tillskott av unga, välutbildade och motiverade fänrikar. Den gemensamma utbildningen som Militärhögskolan bedriver tillsammans med Försvarshögskolan ger kadetterna en akademisk utbildning med inslag av beprövad erfarenhet. Allt för att de ska vara väl förberedda för de uppgifter som möter dem som chefer på olika nivåer när de kommer till sina hemförband.

Under studietiden har man varvat krigsvetenskap, ledarskap, taktik med flera akademiska ämnen och praktiska moment. De har seglat med HMS Gladan, hoppat fallskärm eller bestigit Kebnekaise inom ramen för ledarskap och ökad självkännedom. Även truppföring, fysisk träning, fältövningar och vinterutbildning i Arvidsjaur har varit delar i den breda professionsutvecklingen.

– Jag har högt förtroende för dessa blivande chefer. De har under utbildningen blivit operationellt och strategiskt skolade, de är kritiska tänkare och de är beredda att möta utmaningar i kris, krig och fred, både idag och i framtiden, avslutar kommendör Anna-Karin Broth.

Karta