Främmande fåglar över Arvidsjaur

Under några år har det pågått ett europeiskt samarbete kring en utbildning i att flyga helikopter i avancerade hotmiljöer. Kursen, som heter Helicopter Tactic Instructors Course – HTIC, är på sju veckor och börjar hos Royal Air Force i England med att besättningarna läser teori och flyger i simulatorer. Efter halva tiden flyttar kursen till Sverige och deltagarna tar med ”sina egna” helikoptrar. Nytt för i år är att de utländska deltagarna är baserade på Arvidsjaur flygplats. Svenska SK60 och JAS39 Gripen startar och landar däremot på Kallax i Luleå.

En tysk CH53 Seastallion är den största helikoptern som deltar i övningen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten.
Den minsta helikoptern är en OH58 Kiowa från Österrike. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten.
De flesta flygplan som deltar är mindre jetdrivna skolflygplan av samma typ som svenska SK60. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten.

Tidigare år har basering och flygning skett på Vidsel där Försvarets materielverk har en mycket bra infrastruktur, inklusive simulerade hot.  Även om Arvidsjaur används som hemmabas i år kommer merparten av övningsmomenten även i år ske inom Vidsels övningsområde och Arvidsjaurs skjutfält.

Övningen börjar 19 juni men de första dagarna fram till midsommar handlar i stort om att deltagande besättningar ska lära känna området man flyger i. Om första veckan blir lugn kommer de följande två att bli mer hektiska, från 26 juni till sjunde juli, med en nertrappning sista dagen. Flygningar kommer inte att ske under helgerna och inte heller nattetid efter klockan 17.30. Det kommer att ske lågflygningar med helikopter då en del av övningsmomenten handlar om att kunna undvika att bli attackerade av stridsflyg. Samverkan flygplan – helikoptrar kommer också att övas.

Totalt ingår fyra olika helikoptrar i flygdelen av övningen, men också ett tiotal flygplan där hälften kommer från Sverige. Flygplanen är, förutom de svenska, utlänska flygplan som är snarlika SK60. Det rör sig om två tjeckisk L-159 ALCA och två brittiska Hawk plus ett litet störflygplan i form av en Dassault Falcon från RAF. Till det kommer minder enheter från Norrbottens regemente, Armens Jägarbataljon och Hemvärnet som agerar markförband.

I övningen ingår både att kunna undvika hot från marken men också att fungera som flygburen eskort åt markfordon. Totalt cirka 40 personer deltar i marktrupperna, dock inte samtidigt. I de flygande delarna ingår cirka 80 personer.