Beredskapskontroll vid FMTIS

För att öka den operativa förmågan genomför Försvarsmakten beredskapskontroller på förbanden. I veckan var det Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband, FMTIS, som fick oväntat besök på en radaranläggning.

Teknisk personal ur Fortifikationsverket i samtal med generalmajor Berndt Grundevik och kommendörkapten Stefan Abrahamsson vid en av Försvarsmaktens radarstationer. Foto: Anders Eriksson/Försvarsmakten

En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet, både på marken, till sjöss och i luften. De fasta radarstationerna används bland annat för övervakning av luftrummet och flygstridsledning. En viktig del i försvaret av Sverige.

- Syftet med den här beredskapskontrollen var att kontrollera reparations- och underhållskedjan för de olika systemen som ingår i en radaranläggning. Förutom FMTIS så stödjer även Fortifikationsverket i detta arbete, säger Berndt Grundevik, ställföreträdande insatschef i Högkvarteret och ansvarig för beredskapskontrollen.

För att kunna följa hela kedjan av rutiner för reparation och reservdelsförsörjning genomfördes beredskapskontrollen också på flera platser samtidigt. Personalen fick även möjlighet att diskutera frågor där de ser olika utvecklingsmöjligheter.

Fakta:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemsförband (FMTIS) är ett krigsförband som bland annat leder, prioriterar, underhåller och förvaltar Försvarsmaktens strategiska nät. Bland annat olika sensornät och larmfunktioner.

FMTIS verkar i fred, kris och krig och är ständigt insatta. FMTIS verkar dygnet runt, året om där Försvarsmakten har behov, både nationellt och internationellt.

FMTIS ansvarar för att ansluta lägre förband i det strategiska nätet för att möjliggöra ledning.

FMTIS finns på 32 orter och har cirka 1 400 anställda.