Välbesökt när hjältar hyllades på veterandagen

På måndagen firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik. På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist.

Kung Carl XVI Gustaf delade ut medaljer vid ceremonin
Kung Carl XVI Gustaf medverkade vid ceremonin för att dela ut Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver, samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld respektive silver utan svärd. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Kung Carl XVI Gustaf delade ut medaljer vid ceremonin
Kung Carl XVI Gustaf medverkade vid ceremonin för att dela ut Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i silver, samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld respektive silver utan svärd. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Kransar lades ned vid veteranmonumentet Restare av Kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och ordföranden i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Sverker Göranson.
Kransar lades ned vid veteranmonumentet Restare av Kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och ordföranden i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Sverker Göranson. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Några av alla de veteraner som sökt sig till Djurgården för att fira sin dag.
Några av alla de veteraner som sökt sig till Djurgården för att fira sin dag. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Uppslutningen var stor i den veteranparad som gick genom centrala Stockholm och ut till ceremoniområdet.
Uppslutningen var stor i den veteranparad som gick genom centrala Stockholm och ut till ceremoniområdet. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Under dagen ställde myndigheter och ideella organisationer med veterananknytning ut sin verksamhet på en välbesökt utställning.
Under dagen ställde myndigheter och ideella organisationer med veterananknytning ut sin verksamhet på en välbesökt utställning. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

ÖB pratade under veterandagsceremonin om två allvarliga händelser som varit under året: olyckan i Boden där en soldat förlorade livet och terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm.
– Men den där smärtan, den där sorgen, den där saknaden gör också vår uppgift så mycket viktigare. Vår uppgift att stå upp för fred och frihet. Vår uppgift att värna andra människors liv och rätt att leva som de själva väljer, sa Micael Bydén.

ÖB nämnde också i sitt tal den svenska insatsen UNEF 1, som verkade i Suez och Gaza. Det är i år 50 år sedan insatsen avslutades och under dagen uppmärksammades de veteraner som deltog bland annat genom utdelning av en jubileumsjetong. En annan insats som ÖB ville lyfta lite extra var Mali 01, där soldaterna för två år sedan när de hindrade rebeller från att inta staden Timbuktu, visade prov på sådant mod och sådan styrka att de kommer att belönas av FN för sina insatser. Soldaterna vägrade - trots överhängande hot - att flytta på sig. Rebellerna gav upp och tack vare sitt fasta agerande avvärjde svenskarna därmed en attack mot civilbefolkningen och den maliska armén och räddade sannolikt många liv.
– Suez, Gaza eller Afghanistan och Mali – så många år emellan. Men ändå så många likheter. Uppoffringarna, modet, längtan efter nära och kära är desamma nu som då, sa ÖB Micael Bydén.

En annan talare vid ceremonin var försvarsminister Peter Hultqvist. Han betonade vikten av att Sveriges folkvalda politiker tydligt står bakom beslutet att skicka kvinnor och män till internationella insatser.
– Ni ska veta att ni har regeringens respekt och jag vill framföra regeringens tack för era insatser, sa han.
Och politikernas beslut ligger bakom några kommande förändringar inom veteranområdet: den 1 juli inrättas ett nytt veterancenter inom Försvarsmakten, med uppgift att samordna och utveckla veteranarbetet. Dessutom blir veterandagen från och med nästa år allmän flaggdag.

Staffan Bartholdson, Borensberg, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver, utan svärd, för rådigt ingripande och med förträfflig yrkesskicklighet, under kaotiska förhållande med stor sinnesnärvaro och handlingskraft, landat en helikopter efter en luftkollision, och därigenom räddat både liv och materiel i samband med olyckan i Sveg, Sverige 2017. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Inge Haraldsson, Dals Långed, tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, med anledning av striden på Cypern 1967. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Fanjunkare Mats Svensson, Hörby, tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, utan svärd, för rådigt och skickligt ingripande, med stor sinnesnärvaro under pressade förhållanden, samt med stort personligt mod och fara för eget liv förhindrat en större explosion som kunnat utgöra en stor fara för personal i området samt orsakat stora materiella skador, i samband med olyckan på DNC, i Karlskrona 2016. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Alexander Sjödin, Vilhelmina, (2016 års beslut), tilldelas Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, i silver, med anledning av striden i Afghanistan 2010. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten