Taktik och ledning

brigadstridsövning för ökad förmåga

Många steg tas just nu för att öka förmågan inom armén. Flertalet stora övningar har genomförts, och fler står på tur för att lyckas återta och utveckla kunskap och möjlighet att leda och strida med stora sammansatta enheter, där många olika förband ger effekt tillsammans. Nu har årets brigadstridsövning avslutats, där precis detta varit i fokus under en dryg vecka.

Officerare i stridsutrustning utanför tält.
Brigadchef Stefan Sandborg samtalar med övningsledningen under Brigstri 17. Foto: Andreas Hjelmström/Försvarsmakten
Foto: Andreas Hjelmström/Försvarsmakten
Samtalande officerare vid fordon.
Uppföljning under Brigstri 17. Foto: Andreas Hjelmström/Försvarsmakten
Foto: Andreas Hjelmström/Försvarsmakten

— Brigstri 17 har varit en mycket bra och utvecklande övning, säger brigadchef Stefan Sandborg. Jag upplever att vi har fått pröva både vår taktik och våra ledningsmetoder i ett realistiskt scenario med ett gott resultat.

Övningen har genomförts i stor skala med samtliga bataljonsstaber inom den andra brigaden för att fokusera på just ledning och att kunna öva tillsammans inom staberna för att finslipa sin metodik.

— Många lärdomar har dragits och vi står väl rustade att redan nästa vecka, under övning Våreld, fortsätta utvecklingen av andra brigaden, säger Stefan Sandborg. Denna gång inte bara med fulla staber utan med tillhörande förband – ett mycket viktigt steg inför höstens övning Aurora 17.

Det är även första gången som övningen kunnat göras med det nya ledningssystemet, FMLS IO 14, vilket har varit väldigt positivt.

— Vi har kunna pröva det nya systemet med en stor förbandsmassa och verkliga avstånd, säger Sven Antonsson, chef för Markstridsskolan och övningsledare för Brigstri 17. Dessutom har detta skett med stöd av Markstridsskolans ledningsträningsanläggning, LTA, vilket har gjort att avdömningar och avräkningar har kunnat ske utefter stridens konsekvenser.

Övning med nationellt fokus

Övningen har genomförts i området kring Skövde, Tibro, Töreboda och Mariestad och har inneburit en stor mängd förband som hörts och synts på vägar och i skogarna runt omkring. Det har väckt en del nyfikenhet, men har gått väldigt bra och med ett stort och ömsesidigt samarbete med kommuner, markägare och de boende inom övningsområdet.

— Vi har tillsammans övat för att skapa ett starkare försvar och alla som har varit med och bidragit ska ha ett stort tack, såväl Försvarsmaktens personal som civila aktörer runt omkring oss, säger Sven Antonsson. Det har varit ett mycket stort engagemang i övningen hos alla inblandande. Det här har varit en mycket viktig övning för armén och vi är mycket nöjda med hur det har gått, både i planeringen och i genomförandet. Nu blickar vi framåt och tar nya tag inför kommande övningar som kommer att fortsätta att utveckla vår förmåga att försvara Sverige, bland annat genom övning Aurora som innebär att vi kommer att öva med hela förband.

Våreld och Aurora alldeles runt hörnet

Men även om övning Aurora 17 kommer först i höst blir det ingen lång paus för förbanden som deltagit i Brigstri 17. Redan nästa vecka drar övning Våreld igång nere i Skåne. En övning som tar vid där Brigstri 17 avslutade och tar förmågan ytterligare ett steg framåt, genom att i stor skala öva både soldater och officerare.

— Andra brigaden är väl förberedd och ser fram emot både Våreld och Aurora 17, avslutar Stefan Sandborg.