Skymningsläge för Hemvärnet

När Örebro-Värmlandsgruppen hade krigsförbandsövning med sina båda bataljoner, gällde det att skydda och bevaka anläggningar som är viktiga för försvaret eller samhället i stort vid ett skymningsläge.

Jonas Eriksson kom med en grupp för att hämta ved och mat. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
En skyttegrupp sänds för att undersöka något misstänkt i terrängen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Hunden är ovärderlig i Hemvärnets bevakningsuppgifter. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Skarp stridsskjutning med egna instruktörer ur hemvärnet ingick i övningen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Hemvärnsungdomar hugger ved. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Aleksander Stankovic från Sannaheds ungdomsavdelning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Besvärliga demonstranter är en av de saker som vaktposterna har att hantera. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Sebastian Ström håller uppsikt. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Bataljonsstaben leder insatsen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Kompanistaberna verkar från tält ute i terrängen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Med två veckors mellanrum övades bataljonerna vid var sitt tillfälle, efter spelupplägget ökad spänning i omvärlden.  Först förbereddes aktivering av en bataljon, vilket skedde med larm till soldaterna enligt uppgjorda listor. Bataljonen samlades vid förråd för att packa sin utrustning på fordon. Uppgiften var förflytta sig till och bevaka ett flygfält. Bataljonsstaben leder verksamheten och planerar för olika uppgifter som kan tillkomma. En sådan bevakningsuppgift ska en bataljon i ett verkligt läge klara att upprätthålla upp till tre månader innan avlösning, medan övningen den här gången varade en knapp vecka.

− Vi sätter fokus på det som är det moderna Hemvärnet, rörligheten och förmågan att flytta sig till en okänd plats, inom den korta tid som en sådan övning ändå är och få ut bevakningssystem, poster, bevakningsslingor och få grepp om läget. Det gör vi i ett bataljonssammanhang eftersom vi ser framför oss att det är bataljonerna vi kommer att ge taktiska uppgifter till, säger överstelöjtnant Bengt Fransson.

− Vi har i uppgift att bevaka ett objekt två kilometer härifrån samtidigt som vi grupperar här som försvar mot eventuella angripare. Vi är inte så snabba med bandvagnarna så vi håller dem i närheten och där det är oländig terräng och så använder man terrängbilarna till ytterområdena, säger ställföreträdande plutonchef Jonas Eriksson, som kommer med en grupp för att hämta mat och ved.

Skumt i terrängen

Sebastian Ström har varit hemvärnssoldat sedan 2006, då han ville komma in i det gröna igen som han saknade efter värnplikten 1999-2000. Nu har hans enhet en observationsplats som man spanar ifrån. Det är ju ett skymningsläge, man får inte öppna eld hur som helst och civila får röra sig som vanligt, men det gäller att hålla god uppsikt i området.

− Vi rapporterar sådant som avviker från normalbilden. På natten rapporterar vi allt, man ser inte riktigt vad det är då. Det var lite skumt i natt, det kom en bil upp hit som stannade och lyste in på vår förläggningsplats, säger Sebastian Ström.

På denna övning har man ett nytt inslag. Det är en liten grupp från Combat Camera som deltar. Enheten har till uppgift att förmedla bilder och video till allmänheten men även för chefer att kunna bilda sig en uppfattning.

− Vi bäddas in i en grupp, huvudjobbet är att vara skyttesoldat men också att ta bilder, beroende på hur den högre chefen vill utnyttja oss, säger Astrid Amtén Skage som varit hos Combat Camera sedan 2015.

− Nu har vi haft en incident här, då har vi dokumenterat detta för att kunna visa högre chef vad som hände, fortsätter hon. Det är inte varje dag vi är ute och övar på det här viset och mycket bra att Hemvärnet tar emot oss. 

Unga åskådare

På en av förläggningsplatserna finns en grupp med hemvärnsungdomar. De får inte delta i övningen men har fått komma med för att se hur det fungerar i ett hemvärnsförband. Det blev visst lite för overksamt så nu är de i full fart med att hugga ved till tältkaminerna. Vilhelm Lovén kommer från Karlstad. Avdelningen där är inte så stor just nu, eftersom många ryckte in till grundutbildning förra året. Nu försöker man rekrytera inför året som kommer.

− Vi har varit mycket ute i skogen och satt upp tält. Det har varit sent och blött, man får elda och lära sig att inte somna på eldposten, beskriver Vilhelm sina erfarenheter från avdelningen.