Lyckad övning för populär hemvärnsbataljon

Förra helgen övade över 400 män och kvinnor från Dalabataljonen omkring Faluns övningsfält.
– Det är alltid god uppslutning på min pluton, jag tror många vill hjälpa till, göra en samhällsgärning, säger plutonchef Marcus Hellman.

Yulia Törnefort valde att byta till Dalabataljonen, trots att hon bor i Stockholm. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Yulia Törnefort på sin första krigsförbandsövning med Dalabataljonen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Plutonchef Marcus Hellman och Magnus Tysklind, Dalabataljonen. - Här är det en bra mix av människor med blandad erfarenhet, berättar Magnus Tysklind. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Elin Björner, Dalabataljonen. Tygmärket på höger ärm föreställer Dalarnas landskapsdjur, Berguven, och är formgedd av Björn-Inge Grönoset som också han är en del av Dalabataljonen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med Dalabataljonen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Krigsförbandsövning med Dalabataljonen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Dalabataljonen är en populär hemvärnsbataljon. Så pass poulär att de har lyckats rekrytera fler soldater än vad man gjort på någon annan av de 40 hemvärnsbataljonerna. Under förra helgens övning deltog över 400 soldater och officerare för att öva på och omkring Faluns skjutfält.

En av soldaterna på plats var Yulia Törnefort som valt Dalabataljonen - trots att hon bor i Stockholm.
– Jag valde att byta hit. Jag gjorde min utbildning här och trivdes bra så istället för Stockholm som jag hade tänkt gå till efter utbildningen så valde jag att byta hit.

Det här är Yulia Törneforts första krigsförbandsövning, en av hemvärnets större övningar som genomförs två gånger per år.

– Här finns det redan bekanta ansikten. Folk är trevliga och det är ingen prestige, berättar hon.

Gamla regementet

Magnus Tysklind och Elin Björner sitter i en grässlänt i utkanten av Falun tillsammans med sin pluton och inväntar materiel för att snart kunna komma igång med övningen. Magnus har varit på Dalabataljonen i tre år, även om han har arbetat inom Försvarsmakten betydligt längre än så.

– Här är det en bra mix av människor med blandad erfarenhet, berättar han. Det brukar vara stor uppslutning, framförallt när det behövs hjälp till civilsamhället. Jag tror att en orsak är det finns mycket traditioner kvar här. Folk saknar det gamla regementet.

Elin Björner har bott i Falun i några år men kan ändå känna av traditionstyngden och att det finns en god uppslutning.
– Jag är med för att jag vill påverka och hjälpa till. Det känns bra att kunna bidra till samhället, säger hon.

Hög ambitionsnivå

Dalabataljonen är en hemvärnsbataljon vars uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom länet. Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla Dalabataljonen.

Mikael Lundin är chef på Dalregementsgruppen. Han är nöjd med hur övningen fortgått.

– Det är en hög ambitionsnivå hos alla, säger han.

Mikael Lundin berättar också att de har arbetat mycket med rekryteringen.

– Att vi lyckats bra tror jag beror dels på våra högt uppsatta utbildningsmål, men också att vi har bra och kompetenta chefer och att vi arbetat bra med rekryteringen.

Läs mer: Livgardets utbildningsgrupper och hemvärnsbataljoner