"Verksamheten i Eksjö är unik"

ÖB Micael Bydén besökte i veckan Eksjö garnison och fick bland annat bekanta sig med Swedecs kompetens inom ammunitionsröjning och Göta ingenjörregementes fältarbetsfunktioner och materiel, där ibland den nya brobandvagnen som Försvarets materielverk testar med stöd av regementets fältarbetsskola.
− Verksamheten i Eksjö är unik, säger Micael Bydén.

”Det är viktigt med ofiltrerad information direkt från personalen”, sa ÖB Micael Bydén vid besöket på Eksjö garnison. Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten
”Intresset för Försvarsmakten är stort och ökar”, sa kommunikationsdirektör Marcela Sylvander i Eksjö. Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten
I Eksjö möttes överbefälhavaren av cheferna för Swedec och Göta ingenjörregemente. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten
”I Eksjö finns unik förmåga och kompetens”, sa ÖB Micael Bydén vid sitt första besök på garnisonen. Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten
Hos Swedec i Eksjö fick kommunikationsdirektör Marcela Sylvander prova manuellt sök av minor. Foto: Monica Svensson-Sandsvik/Försvarsmakten
I Eksjö inspekterade ÖB Micael Bydén ingenjörförbandens speciella fordon och materiel. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Försvarsmaktens personal går på hög växel men verksamheten ska hålla jämna steg med omvärlden. Vi måste fortsätta att leverera och därför måste vi bli fler. Det var överbefälhavarens budskap till personalen vid Eksjö garnison. Han betonade den internationella erfarenheten, från bland annat Mali och Afghanistan, hos Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Swedec.

− Idag har hälften av alla officerare varit på internationella insatser, många av dem flera gånger. Vi har den bästa personal man kan få, men vi måste fylla på med fler och det gäller naturligtvis även förbanden här i Eksjö, sa Micael Bydén, och påpekade att totalförsvarsplikten behöver tid för att ge resultat.

spelad terrorattack

Vid besöket på Swedec iscensattes en terrorattack i form av en bomb mot ett civilt sjukhus, där polisen hade begärt stöd från Försvarsmakten och specialutbildad personal genomförde röjning manuellt – i ett verkligt läge med risk för deras egna liv. 

− Swedec har speciell kompetens som är uppskattad både internationellt och nationellt. Ert varumärke står högt i kurs, sa Micael Bydén.

STOLT TRADITION I EKSJÖ

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander deltog också under besöket och hade egna stabsmöten på garnisonen. Hon konstaterade att intresset för Försvarsmakten ökar, men kunskapen hos allmänheten är fortfarande ganska låg.
− 
Så vi jobbar intensivt med att få ut våra budskap i våra kanaler, sa hon.