Utbildning som gör skillnad

stridstrossutbildning på Skaraborgs regemente

Radion i stridsfordonet sprakar till: ”David Qvintus, från Gustav Adam. Gustav Adam utsatt för indirekt eld. Ingen egen rörlighet samt två soldater skadade”. Stridstrossen agerar snabbt på övningsfältet och genomför ett effektivt omhändertagande av såväl fordon som skadade soldater mitt under striden. Detta är ett tänkbart scenario under den pågående övningen för stridstrossen på Skaraborgs regemente.

Just nu genomförs stridstrossutbildning och funktionsövning. För Anna Bredin, plutonchef 18:e stridsgruppen, är övningarna otroligt viktiga. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Under övningarna ges det möjlighet för reflektion och utvärdering. Allt för att bli ännu bättre i sin funktion. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Bärgningsbandvagn 90 har som huvuduppgift att dra fordon som har fastnat, men även att bärga de som till exempel har kört på en mina eller skadats genom beskjutning. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Under de kommande veckorna genomförs både stridstrossutbildning och funktionsövning på Skaraborgs regemente. Drygt 100 personer deltar och det är soldater och officerare från 42:a pansarbataljonen, 2:a brigadspaningskompaniet, 18:e stridsgruppen och värnpliktiga som just nu genomför repetitionsutbildning.

Stridstrossens uppgifter är många och det krävs både bred kompetens och flexibilitet. Deras roll är att stödja kompanier med allt från bärgning, reparation, sjukvård till att förse dem med förnödenheter. Stridstrossen behövs för att de andra plutonerna i kompaniet ska kunna lösa sina uppgifter.

− Stridstrossen är en viktig kugge i maskineriet för att helheten ska kunna fungera. Utbildningen och övningarna som vi genomför är en förutsättning för vi ska lyckas framöver, säger övningsledaren Johan Ragnarsson.

De moment som övas under de pågående övningarna är olika typfall för omhändetagande. Det handlar om allt från att ta hand om skadad personal, bärga fordon på en osäker plats samtidigt som man tar eldställning, till att stödja kompaniet med att få fram ammunition. Det är komplexa situationer och utmaningar som ska lösas snabbt och effektivt.

− För mig är denna övning något av det viktigaste som jag genomför under året. Det ger stridstrossen en möjlighet att arbeta ihop och bli bättre på att tillsammans lösa våra uppgifter, säger Anna Bredin, plutonchef på 18:e stridsgruppen.