Suez och Gaza-veteraner inbjudna till Veterandagen

Det är nu 50 år sedan Sveriges deltagande i Förenta Nationernas UNEF 1-insats i Suez och Gaza avslutades. Veteranerna från denna FN-insats kommer att uppmärksammas särskilt under Sveriges veterandag 29 maj 2017.

Foto: Olle Brennius

Som erkänsla för UNEF 1-veteranernas insatser och till minnet av det särskilda uppmärksammandet så har en jubileumsjetong präglats.

Eftersom ett högt deltagarantal förväntas så kommer överräckandet av jetongen av praktiska skäl att genomföras på en särskilt avdelad plats på utställningsområdet under hela dess öppethållande. För den veteran som har förhinder att delta kommer jubileumsjetongen att sändas till dem per brev.

Av cirka 9 000 unika individer som deltog i Förenta nationernas UNEF 1-insats under åren 1956-1967 är det cirka 5 400 män och kvinnor som är vid liv. De har under denna vecka fått sin personliga inbjudan till veterandagen 2017.

UNEF står för United Nations Emergency Force.

Uppdatering 24 april 2017 08:48

De cirka 5 400 personliga inbjudningarna till UNEF1-veteraner som vecka 15 planerades att skickas har sänts per post under torsdagen den 20 april. Förseningen beror bland annat på produktionstekniska skäl. I inbjudan framgår närmare detaljer om anmälningsförfarandet.

Om man som UNEF1-veteran ej har fått sin personliga inbjudan senast 28 april är man välkommen att höra av sig till veteran@mil.se.