Stabsexpeditionen, en knutpunkt

Den internationella stabsövningen CJSE pågår sedan förra veckan på tre orter i Sverige med drygt 1200 deltagare från 24 länder. Syftet är att förbereda deltagarna att ingå i en multinationell stab och att kunna samverka med civila myndigheter vid kriser av olika slag.
Stabens uppgift är ytterst att taktiskt leda och styra stridande förband, med för att det ska vara möjligt krävs att ett antal servicefunktioner levererar underlag i form av sakkunskap på en mängd olika områden. Det kan till exempel vara juridisk kompetens, omvärldsbevakning eller väderprognoser. Och en fungerande postverksamhet: stabs-expeditionen, eller STEXet, hjärtat i staben.

Stabsexpeditionen, STEX, är en central plats under en övning. Här hanteras alla in- och utgående mail, telefonsamtal och vanlig post. Under CJSE arbetar fem personer på STEXet bara i den marina staben i Karlskrona. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Till Special staff hör bland andra politiska och juridiska rådgivare samt kommunikatörer. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Marinchef Jens Nykvist var på plats och fick en inblick i övningen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Ann Bark är chef över stabsexpeditionen i Karlskrona. Till vardags arbetar hon med ett kvalitetsregister för cancerpatienter. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Två av övningens deltagare under CJSE 2017. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Under CJSE är Ann Bark chef över STEXet i den marina staben, MCC (Maritime Component Command) som håller till på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Där finns omkring 200 deltagare som alla har sin specifika roll i övningen. Till sin hjälp har hon fyra assistenter som ser till att all post levereras till rätt mottagare samt skickar ut det som ska till andra staber. Stabsexpeditionen är den officiella brevlådan. Hit kommer mail, telefonmeddelanden och vanlig post som ska ut till övningsdeltagarna.

–Det kan vara allt från information om en flotte med flyktingar som ha siktats ute till havs, till att det har blivit motorhaveri någonstans berättar Ann Bark.

Kunskap som är viktig för STEX-personalen är kännedom om vad personerna i övningen har för uppgift för att snabbast möjligt leverera rätt budskap till rätt mottagare. Det är inte speciellt svårt menar Ann som varit med vid flertalet CJSE-övningar de senaste åren. Det finns annat som kan vara knepigare.

–Vi övar ju så realistiskt som möjligt och det gör att även den civila omvärlden är med på ett hörn. Därför får vi också inspel med frågor från allmänheten som vi måste svara på, och det kan vara lite klurigt att ställa om språket så att man förklarar på ett begripligt sätt för dem. Men det är just det som är så roligt med dessa övningar, komplexiteten att få en så stor stab att fungera och alla härliga människor från när och fjärran, berättar Ann Berg.

Till vardags jobbar Ann med att jämföra kvaliteten i vården av patienter med cancerdiagnos. Ett jobb ganska långt från övningsverksamheten. Vägen in i CJSE går via Svenska Lottakåren.

–Jag tjänstgör ett antal veckor varje år i övningar eller med andra uppgifter för Försvarsmakten, och jag är mycket lyckligt lottad som har två så fantastiska arbetsgivare, säger hon.