Samövning som ger mer

Det var en spretig skara kadetter som övade tillsammans på Mästocka skjutfält hela förra veckan. Några går officersprogrammet, de andra studerar till tekniska specialistofficerare med inriktning mot mark/elektro, flottan eller flygvapnet. Men tack vare sina olikheter blir det en övning som ger mer.

Det behövs inga nycklar när man har sprängdeg. Samövning mellan kadetter från specialistofficersutbildningen och officersprogrammet öppnar dörrar. Foto: Roger Nielsen/Försvarsmakten
Frida Enberg gör sig beredd inför övningsmomentet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Plutonchefen har anfallsplanen klar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kommunikationen inom troppen är oerhört viktig. Knallar från Ak 5:or och dån från chockhandgranater gör kommunikationen svårare och det gäller att ropa högt! Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ständigt nya uppdykande mål gör att det går en del ammunition under övningsmomentets genomförande. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

I ett hus har några motståndare förskansat sig. De skjuter både kulor och granater från huset. Vår pluton har fått sin order: Rensa huset. Plutonchefen samlar ihop så mycket information som det går och drar sedan upp anfallsplanen. Från den ena flanken ska en grupp understödja anfallsstyrkan som ska ta sig in mot huset, spränga upp dörren och gå in.

I övningsmomentet får alla kadetter öva på det de är där för. OP-kadetterna får leda tropp, som en del i sin ledarskapskurs och SOU-kadetterna leder på gruppnivå, som en del i deras kurs ”ledarskap i praktiken”. SOU-kadetterna genomför dessutom sin skjutvecka och skjuta får de, då nya Saab-mål hela tiden dyker upp.

Fredrik Sandström är ledarskapslärare och övningsledare. Han ser bara fördelar med att samöva mellan de olika utbildningarna.
– Det här är ett sätt att integrera personalkategorierna redan nu. Oftast utbildas officerare och specialistofficerare i separata spår och träffas först efter att de är färdigutbildade och ska börja arbeta ihop.

På FMTS utbildas OP- och SOU-kadetter med teknisk inriktning. Det är inte så stora volymer som utbildas, 13 från OP och 20 från SOU deltar på övningen. Behovet av tekniska officerare är dock stort och elevvolymerna kommer att öka redan nästa år. Men dagens låga volymer innebär en del svårigheter för ledarskapsläraren Fredrik Sandström.
– De har lärt sig ledarskap i teorin, men de måste få omsätta kunskaperna och praktisera det också. Att hitta några som de kan öva ledarskap på har visat sig svårt ibland, men när vi kan slå ihop övningar så här så fungerar det.

Frida Enberg går SOU med inriktning Mark/elektro. Hon är också positiv till samövningen.
– Vi jobbar på lite olika vis, så vi lär oss av varandra och hjälps åt så mycket det går när det behövs. Vi ska ju alla bli officerare. Det har fungerat alldeles utmärkt, slår hon fast innan det börjar dra ihop sig till övningsmomentet.
– Jag ska ingå i anfallsstyrkan och rensa byggnaden med Ak 5:an och chockhandgranater. Vi studerade ellära på Högskolan i Halmstad förra veckan. Det är också kul, men denna övningsvecka är ett välkommet avbrott, och nu är jag fokuserad och laddad på detta till 110%!

På fredagkvällen avslutades övningen. Den delen av övningen med olika stridsmoment i alla fall.
– Ingen övning är avslutad förrän all materiel är vårdad och återlämnad, och det blir på söndag, säger Fredrik Sandström bestämt.