Samarbete med fokus på säkerhet

Under två dagar har marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, stått som värd för amiral Michelle Howards besök i Sverige. Amiral Howard är chef för de allierade styrkornas multinationella ledning i Neapel samt för de amerikanska marina styrkorna i Europa och Afrika.

Amiral Howard i samtal med personalen.
Amiral Howard i samtal med personalen. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Attackdykarna berättade för amiral Michelle Howard om sin utrustning.
Attackdykarna berättade för amiral Michelle Howard om sin utrustning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fjärde sjöstridsflottiljen genomförde stor fallrepshonnör när amiral Michelle Howard embarkerade korvetten HMS Helsingborg.
Fjärde sjöstridsflottiljen genomförde stor fallrepshonnör när amiral Michelle Howard embarkerade korvetten HMS Helsingborg. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Attackdykarna visade lite av sin verksamhet.
Attackdykarna visade lite av sin verksamhet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amiral Howard var mycket intresserad av verksamheten_hon hade många frågor till stridsbåtschefen Sophie Mellstig.
Amiral Howard var mycket intresserad av verksamheten. Hon hade många frågor till stridsbåtschefen Sophie Mellstig. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten.

Besöket inleddes i Haninge garnison där amiral Howard träffade personal från Amfibieregementet och 4.sjöstridsflottiljen. Hon bjöds på förevisningar och fick därefter möjligheten att prata med soldater, sjömän och officerare. Amiral Howard var mycket imponerad av de båda marina förbanden och följde nyfiket verksamheten under dagen.

– Min första kontakt med den svenska Amfibiekåren var attackdykare som genomförde en övning i ett tvågradigt vatten. Man kan inte annat än att bli imponerad över en sådan professionalism och hängivenhet som både dem och den övriga personalen visade. Det var en mycket bra dag där jag fick ta del av kvinnorna och männens kunskaper vid dessa två professionella förband, berättade amiral Michelle Howard.

Besättningen på HMS Helsingborg berättade om deras verksamhet i stridsledningscentralen ombord på fartyget.
Besättningen på HMS Helsingborg berättade om deras verksamhet i stridsledningscentralen ombord på fartyget. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Avsiktsförklaring om samarbete

Syftet med besöket var att fortsatt ha en bra dialog mellan Sverige och USA inom ramen för det bilaterala samarbetet mellan våra respektive länder med fokus på den marina samverkan. Sverige och USA har samarbeten inom flera sektorer bland annat inom säkerhets- och försvarspolitik där det transatlantiska samarbetet är av stor vikt för säkerheten både i Europa såväl som i USA. Omvärdsläget har förändrats inte minst i och kring Östersjöområdet och därför läggs stor vikt vid bilaterala samarbeten i syfte att skapa stabilitet och förebygga konflikter. För att ytterligare betona vikten av samarbetet mellan Sverige och USA, undertecknades en avsiktsförklaring av den svenska och amerikanska försvarsministern i juni år 2016. Avsiktsförklaringen omfattar fem större områden, interoperabilitet, utbildning och övning, forskning och utveckling, materielsamarbete samt multinationella operationer. Avtalet understryker bland annat vikten av att föra en fördjupad dialog gällande säkerheten i norra Europa.

– För oss har det varit två givande dagar med viktiga dialoger om vårt fortsatta bilaterala samarbete. Den svenska marinen har flera samarbetsparter,  vilket är extremt viktigt både för vår marina utveckling men också för en ökad försvarsförmåga, sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist.