Skånskt samarbete

Grunden lagd för samarbete mellan Försvarsmakten och region skåne

Försvarsmakten har genom Södra skånska regementet, P 7, nyligen tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med Region Skåne. Syftet är att Försvarsmakten och Region Skåne ska inleda ett samarbete gällande Försvarsmaktens personal, såväl tidvis som kontinuerligt anställda.

Överste Stefan Smedman överräcker P 7:s vapensköld till Region Skånes HR-direktör Ann-Sofi Bennheden. Foto: Tim Gustafson/ Försvarmakten
Överste Stefan Smedman, visar Försvarsmaktens nya sjuktranportfordon (pansarterrängbil 360), för Region Skånes HR-direktör Ann-Sofi Bennheden. Foto: Tim Gustafson/ Försvarsmakten

Försvarsmakten representerades av P 7:s regementschef, överste Stefan Smedman. HR-direktör Ann-Sofi Bennheden representerade Region Skåne.

Region Skåne har 33 400 anställda inom ett stort antal verksamheter där större delen utgörs av sjukvård och stödjande funktioner som t.ex. administration, IT, teknik, transporter, matförsörjning, tvätt och städtjänst med mera. Behovet av kompetensförsörjning tros vara stort, såväl på kort som på lång sikt. Samarbetet ska stärka båda parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars första steg in på arbetsmarknaden.

Ska kunna erbjuda utmanande uppgifter

Försvarsmakten och Region Skåne har diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning, ambitionen finnas att erbjuda kvalificerade och utmanande uppgifter. 

Båda parter ser att detta kan stärkas genom att t.ex. inleda ett sammarbete med tidsbegränsade anställningar gällande Försvarsmaktens heltidsanställda och deltidsanställda personal. Båda parterna ser att avsiktsförklaringen kan stärka både Försvarsmaktens och Region Skånes medarbetares karriärutveckling.