Från noll till hundra på 20 sekunder

Haverilarmet ljuder över räddningsstationen. Efter 20 sekunder har räddningssoldaterna sprungit in till vagnhallen, klätt på sig räddningsstället och sitter i räddningsbilarna. Bilarna kör ut genom de automatiska portarna och svänger i full fart ut på landningsbanan. Över radion får soldaterna order från insatsledaren och 90 sekunder efter larmet har börjat ljuda så har släckningsarbetet av ett havererat flyg påbörjats.

Strålföringsteknik, hur och var man får bäst effekt av vattnet, är ett både teoretiskt och praktiskt moment i utbildningen.
Strålföringsteknik, hur och var man får bäst effekt av vattnet, är ett både teoretiskt och praktiskt moment i utbildningen. Foto: Joacim Tollin/Försvarsmakten
Flygplansbränder kan bli häftiga och det gäller att snabbt komma fram till besättningar som kan sitta fast.
Flygplansbränder kan bli häftiga och det gäller att snabbt komma fram till besättningar som kan sitta fast. Foto: Joacim Tollin/Försvarsmakten
Ingen får ha cellskräck när man jobbar i trånga rökfyllda utrymmen, som här en container.
Ingen får ha cellskräck när man jobbar i trånga rökfyllda utrymmen, som här en container. Foto: Joacim Tollin/Försvarsmakten

— Att hela dagarna vara beredd på att inom 20 sekunder vara uppsutten i bilen kräver ett visst psyke säger räddningssoldat Daniel Pettersson. Man måste hela tiden planera vad man gör så att man hinner till vagnhallen. Man kan inte gå på gymmet i vilka träningskläder man vill, och man kan inte träna ben så länge det flygs säger han lite skämtsamt. På civila flygplatser har man 180 sekunder på sig att påbörja släckningsarbetet, så det här är lite av räddningstjänstens formel 1.

Höga krav och krävande utbildning

Räddningssoldater har inte bara flygplatsräddningstjänst som uppgift utan har även som krigsuppgift att kunna allt det som kommunens räddningstjänst kan. Därför är utbildningen till  räddningssoldat i flygvapnet lång. Ett första steg är grundutbildning där man först genomför de försvarsmaktsgemensamma delarna GMU och FSU. Därefter tar fordonsutbildning vid och slutligen utbildningen till räddningssoldat. Utbildningen börjar med grundläggande brandmannafärdigheten rökdykare i två veckor. Det är samma utbildning som all annan räddningstjänst genomför och den sker ofta i samverkan med det lokala brandförsvaret. Därefter följer åtta veckor med specifik utbildning mot militär flygplatsräddningstjänst. Ämnen som flygplanskunskap, vapenkunskap, framkörningsövningar och släckning av flygfotogen gås igenom i ett rasande tempo. Utbildningen kräver inte bara en god fysik utan även ett skarpt intellekt, för att klara av att göra rätt åtgärder under tung fysisk belastning.

Helikopterflottiljen leder

Den flygvapengemensamma utbildningen genomförs i år av Helikopterflottiljen.

— Linköping är en bra plats att utbilda räddningssoldater på, säger kurschefen Philip Jansson. Vi har ett väldigt bra samarbete med det lokala brandförsvarets övningsplats. De flesta av flygvapnets flygplanstyper finns representerade på området och de vi saknar flyger gärna hit för att delta i utbildningen eftersom bra utbildad flygplatsräddningstjänst är viktigt för den flygande personalen.

— Det enda vi saknar är en riktig övningsplats där vi kan öva med brinnande flygfotogen. Vi får åka till flygvapnets räddningsskola i Halmstad och genomföra vissa moment. I utbildningen deltar elever från samtliga flygflottiljer.

Intresserad av att arbeta med räddningstjänst i Flygvapnet?

—Det är inte så många som vet att man kan arbeta med kvalificerad räddningstjänst i Flygvapnet,  säger kompanichefen för 44:e utbildningskompaniet Erik Mohlander. Vi ansvarar i år för både räddningsutbildning och drivmedelsutbildning i flygvapnet. Vi har också genomfört den grundläggande soldatutbildningen för fälthållningssoldater till Helikopterflottiljen. De senare utbildningslinjerna är lättare att rekrytera till. Jag antar att det beror på att de som söker till Försvarsmakten tänker sig att ha gröna kläder, inte orangea. De som klarar våra krav erbjuds en hel del andra attraktiva tjänster i Försvarsmakten så konkurrensen är hård. Men flygvapnets behov är stora. I Linköping startar nästa utbildning 18 september, hur det ser ut på andra flottiljorter och hur man söker finns under jobb&karriär.

På alla flottiljer finns fasta räddningsstationer som är bemannade med personal i beredskap så fort det flygs. Till det tillkommer att antal rörliga plutoner som kan upprätta beredskap på flygbaser och vägsträckor runt om i landet.