En annan del av Försvarsmakten

När man pratar om Försvarsmaktens olika uppgifter är det lätt att fokusera på stridsuppgifter kopplat till en konfliktskala. Det pratas om tillgängliga insatsberedda förband med förmågor att möta varje hot och klara varje utmaning.

Kristin Vadin jobbar dagligen med skarpa uppgifter vilket hon tycker är mycket givande och utvecklande. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fartygen har kontakt med Sjöinformationskompaniet. Foto: Försvarsmakten
Samverkande räddningsinsatser sker mellan Försvarsmakten och andra myndigheter där är ofta Kristin o hennes kollegor inblandade. denna gång var det dock en övning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Aktuella lägen kan skickas mellan fartyg och sjöinformationskompaniet. Foto: Försvarsmakten

För att citera Sveriges överbefälhavare, ”Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är därför avgörande”. I uttryck av dessa termer är det lätt att enbart ägna tankarna åt regelrätta stridsmoment, men det innebär så mycket mer. En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hävda och skydda territoriell integritet. Ett sätt att kunna hävda Sveriges land och sjöterritorium är självklart med regelrätta krigsförband men det finns en annan viktig del i Försvarsmakten som dagligen bidrar till huvuduppgiften.

Skarp verksamhet dygnet runt året om

Sjöinformationskompaniet är en annan del av Försvarsmakten med unik kompetens som dygnet runt året om bedriver övervakning av Sveriges sjöterritorium med hjälp av olika sensorer. Kristin Vadin tjänstgör som operatör på Sjöinformationskompaniet med basering på Muskö, söder om Stockholm.

– Jag jobbar dagligen med skarp verksamhet och bidrar bland annat till att skapa aktuell sjölägesinformation för den marintaktiska staben (MTS). Jag och mina kollegor har också regelbunden kontakt med andra myndigheter såsom kustbevakningen, räddningstjänsten och polisen. Vi kan till exempel stödja med att rapportera eller mållägesbestämma sjömål längs hela den svenska kusten. Vid en sjöräddningsinsats är också kompaniet ofta involverat då i form av att vi kan ge stöd till sjöräddningsledaren på Joint Rescue Coordination Center (JRCC). Det stöd vi kan lämna är att ge en lägesbild eller bidra med sambandsresurser, berättade Kristin

Sjöinformationskompaniet består i dag av en stab, en undervattensspaningscentral (UVSC), två sjöinformationsplutoner och Marinens Radio. De är utgångsgrupperade på Muskö, i Karlskrona och i Göteborg. Kompaniet bedriver dagligen sjöövervakning, de stödjer Marintaktiska staben med aktuell information som staben i sin tur använder för att utöva ledning på marina förband. Utöver det arbetar personalen med operativ sambandstjänst som bland annat innebär att de förmedlar information mellan staber, fartyg och förband.

Utvecklingsmöjligheter

– Det är få som känner till vad sjöinformationskompaniet faktiskt gör, ännu färre som vet att vi överhuvudtaget existerar. Det är lite lustigt med tanke på att vi löser skarpa uppgifter dygnet runt, året om. Jag har ganska nyligen kommit tillbaka till Försvarsmakten efter en tids frånvaro. Jag gjorde lumpen som operatör på kompaniet år 2009/10 och har efter det tjänstgjort i några omgångar. Varje gång jag är ute civilt letar jag mig tillbaka till Försvarsmakten. Jag gillar den ordning och reda som finns i Försvarsmakten, jag lockas också av att det finns stora utvecklingsmöjligheter i min tjänst och att jag lär mig nya saker hela tiden. Jag trivs fantastisk bra och min framtid är helt klart i Försvarsmakten, sa Kristin

Kompaniet har också ett nära samarbete med sin motsvarighet i Finland för att utbyta sjölägesinformation i Östersjön. Sverige och Finland har ingått ett birateralt avtal, Sea Surveillance Co-operation Finland-Sweden, (SUCFIS) som reglerar informationsutbyte. Med hänsyn till ett allt mer förändrat omvärldsläge är samarbetet extremt viktigt, både i dag och i framtiden.