Brandhelikoptrar redo för het sommar

Förra året hjälpte helikoptrar från Försvarsmakten till att släcka bränder på tio olika platser i landet. Brandsäsongen höll på från maj till juli och släckningsarbetet varierade från att pågå i flera dagar med ett flertal helikoptrar till några timmar med bara en helikopter. Nu förbereder sig Helikopterflottiljen för att kunna möta utmaningen - ifall det blir en het sommar även i år.

Från Helikopter 16 kan man välja att tömma all last på en gång eller att portionera ut vattnet på flera ställen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
En uppdragsspecialist i kabinen ser till att tunnan inte fastnar i någonting när 2,5 ton vatten ska upp i luften så fort som möjligt. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Lars Göran Andersson, med ansiktet mot kameran, och hans kollegor tränar på hur en karta ska ritas så att alla får samma lägesbild. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Alla måste veta säkerhetsbestämmelserna för hur man ska agera i och runt en helikopter. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

I Jönköpings län är man väl förberedda för eventuella skogsbränder. Där finns sedan några år en särskild skogsbrandsgrupp som främst består av räddningstjänsterna i länets kommuner. Under våren har de tillsammans med Helikopterflottiljen haft tre heldagsutbildningar på Skillingaryds skjutfält för att bland annat träna in en metodik för gemensam lägesuppfattning.

− Att alla som hjälper till att släcka en skogsbrand så fort som möjligt får samma lägesbild är en bra början, säger Lars Göran Andersson som är räddningschef i Sävsjö. Oavsett om personalen kommer från någon räddningstjänst, Försvarsmakten eller någon frivilligorganisation ska alla veta var branden är, vart den är på väg, vem som hämtar vatten var, var stabsplatsen ligger och så vidare.

Under utbildningarna i Skillingaryd går räddningsbefälen och helikopterbesättningar också igenom hur en helikopter används på bästa sätt under en stor brand. Är det värt att börja med att räddningsledaren flyger över området för att få en blick över brandens omfattning i stället för att börja släcka direkt? Hur sprider sig vattnet som helikoptern släpper och över vilken typ av brand gör två ton vatten på en gång mest nytta? 

− Taktiskt nyttjande av helikoptrarna är A och O för att få kontroll på en brand, säger Lars Göran Andersson.

2,5 tusen liter vatten 

Helikopterflottiljen har mellan fem och tio besättningar som är utbildade på att flyga brandtunna. De finns främst placerade i Linköping med Helikopter 16 men också i Luleå och Ronneby med Helikopter 14. Båda helikoptrarna är medeltunga och kan som hängande last under helikoptern ta en "vattentunna" som rymmer 2 till 2,5 tusen liter vatten. Vattnet kan hämtas upp ur praktiskt taget vilket vattendrag som helst, vilket gör att det oftast går att hitta vatten nära en brand och tiden mellan varje "vattenbombning" kan bli så kort som någon minut.

Helikopterflottiljen har i uppgift att stödja vid bränder "med befintliga resurser och utan att dimensionera för det". Det betyder att det inte finns någon jourverksamhet. Kommer det en begäran om hjälp på kvällstid, helg eller under semestertider bygger det på att det finns tillgänglig personal som frivilligt avbryter sin ledighet. Det behövs besättningar, tekniker som gör helikoptrarna flygklara, samband- och ledningspersonal. Om insatsen pågår en längre tid utökas listan med mer och mer personal.

lugn sommar i år?

Stora skogsbränder har blossat upp ungefär vartannat år i Sverige under de senaste åren. Alla minns säkert den stora skogsbranden i Västmanland för tre år sedan då förvarsmaktsenheter från hela landet hjälpte till och Helikopterflottiljen hade flera olika helikoptrar med som flög brandbalja, genomförde räddningsaktioner och som stod till räddningsledningens förfogande för att få en överblick över branden. Året därefter var det inte en enda skogsbrand som krävde helikopterstöd. Förra året började brandsäsongen redan 7 maj med en stor brand på Gotland och slutade 29 juli med en insats utanför Eksjö. På nationaldagen fanns militära helikoptrar ute och släckte bränder på flera olika platser samtidigt. Om det fortsättningsvis blir vartannat år så kommer det att bli en lugn sommar. Om inte - är Försvarsmaktens helikoptrar beredda.