Alltid steget före

Ett stridsflyg i världsklass kräver sin förare. Att ha den bästa plattformen för luftförsvar och att kunna använda dess fulla potential är väsentligt för det nationella försvaret. Därför genomför flygvapnet övningen TTP som utvecklar taktik, teknik och procedurer.

Övningsledare Adam Nelson förbereder sig inför ett längre flygpass. Hans roll under detta pass är att agera motståndare och för att kunna verka längre i övningsområdet är en snabbtankning på Vidselbasen planerad. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Innan piloterna går ut till flygplanet för att starta flygpasset får de den senaste uppdaterade informationen som kan inverka på den planerade flygningen, exempelvis hur vädret är i övningsområdet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Övningar är ett av våra främsta verktyg att höja, pröva och signalera vår förmåga. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− Vi brukar säga att övningen är av piloter för piloter. Det innebär att vi lägger allt fokus på att öva operatören och utveckla vår stridsteknik och taktik, säger övningsledare Adam Nelson från F 17.

Under den gångna veckan har flygvapnets stridsflygdivisioner baserat på F 21 i Luleå. Det ger ett bra utbyte av erfarenheter mellan divisionerna när samordning av resurserna möjliggörs.

Alla behövs

Även om fokus under denna övning främst är att öva piloter så krävs alla funktioner i flygvapnet för att få flygplanen i luften. Allt från att logistiken vid ombasering måste fungera, flygtekniker som levererar flygplan med rätt konfigurering och lastalternativ till bevakningspersonal och stödet från den plats vi verkar ifrån är viktig för att uppnå målet med övningen.

− En personlig reflektion är jag är nöjd över det värdskap som F 21 erbjuder så att vi tillsammans kan utveckla flygvapnet till det bästa.

Utveckling på alla nivåer

Övningen ger unika förutsättningar att utveckla krigsförbandens och den nationella militära förmågan − framförallt i luftförsvarsrollen och markmålsbekämpningen − på alla nivåer.

− Piloterna ökar även förmågan att hantera skarp ammunition under övningen. Vi övar tillämpat med både automatkanon och laserstyrda bomber.

För att skapa ytterligare en dimension och göra övningen utmanande så skapas en komplex och svår miljö för piloterna att verka i. Störningar i form av att inte kunna använda plattformen till hundra procent och simulerat markhot gör att piloterna prövas att hitta andra former att lösa sitt uppdrag.

Det är inget som oroar övningsledaren.

− Vi kan verka ändå.

En skillnad mot tidigare genomförda TTP-övningar är att samtliga stridsflygdivisioner har infört och är operativa med edition 20/MS20 av Jas 39 Gripen.

− Det gör att vi nu på bredden kan fortsätta utveckla de nya förmågor vi har tillfört flygvapnet med denna nya edition.

Luftstriden leds från stridslednings- och luftbevakningscentralen i Luleå, förstärkt med den luftburna stridslednings- och luftbevakningsplattformen, ASC 890, vilket är positivt för utvecklingen av förmågor.

− Vi utvecklar vår stridsteknik som kommer att bli användbara i framtiden. Denna övning kommer att göra att vi är bättre förberedda inför Försvarsmaktsövningen Aurora, avslutar Adam Nelson.