Rekryter med koll på radarn

För Artilleriregementet är övningen Vintersol inne på sin tredje dag. På ett berg i utkanten av Boden har artilleribataljonens radarpluton grupperat. Radargrupperna har till uppgift att lokalisera fiendens artilleri och varna egna enheter för inkommande granater.

Radarplutonen har grupperat med sin Artillerilokaliseringsradar för att lokalisera fientligt artilleri. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
"Befattningsutbildningen har varit lämpligt upplagd", säger Filip Matsson, förare på en av radarbandvagnarna. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Fredrik Holmström är vagnchef, och är bland annat ansvarig för att leda gruppens verksamhet. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Plutonen övar åtgärder vid sammanstöt. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten
Radarsoldat understödjer sina kamraters tillbakaryckning. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten

– När fienden skjuter med sitt artilleri, så kan vi med hjälp av vår Artillerilokaliseringsradar se deras position. På så sätt kan vi nedkämpa dem med våra egna pjäser, säger Filip Matsson.
– Det ger våra egna förband en chans att ta skydd för fiendens indirekta eld, fortsätter Fredrik Holmström, som är vagnchef på en av radarbandvagnarna.

"Bra stegringstrappa"

För rekryterna Filip Matsson och Fredrik Holmström som är i slutskedet av sin befattningsutbildning är Vintersol deras slutövning. Befattningsutbildningen har inletts med mycket teori. Under vinterns övningsperiod har det övergått till att applicera kunskaperna praktiskt. Det har skapat en bra stegringstrappa för rekryterna samtidigt som de fått prova sin förmåga i vinterklimat.
– Vi känner verkligen att vi har utvecklats, säger Filip Matsson.

Sammansvetsade

Under övningen har rekryterna gått in i sin ordinarie krigsbefattning, vilket innebär att de nu ingår i krigskompaniernas plutoner tillsammans med övriga fast anställda på bataljonen. Detta betyder att de kontinuerligt anställda soldaterna har behövt ta ett stort ansvar för att hjälpa rekryterna med rutinerna.
– Vi har svetsats samman med de kontinuerligt anställda soldaterna på ett bra sätt, fortsätter Filip Matsson.

– De anställda soldaterna vill hjälpa till och de är engagerade och intresserade av att vi också ska få en bra utbildning. De ser oss som framtida kollegor och fungerar som mentorer för oss nu när vi är ute i fält, avslutar Fredrik Holmström.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.