Ögon på målet

En grupp soldater skidar genom terrängen. Gruppchefen kommenderar halt. Samtliga går ner i lägre ställningar och soldaterna börjar söka av terrängen. Gruppchefen tar fram karta och kompass för att orientera sig. De är på rätt plats. Soldaterna placerar ut poster och gör sig redo att påbörja spaning i målterrängen. Det är en eldledningsgrupp från artilleribataljonen, den enhet som är ansvarig för att leda in pjäsernas indirekta eld.

Eldledarna spanar mot målterrängen för att kunna leda in indirekt eld. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Gruppen håller hög eldberedskap under skidmarschen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Gruppchefen har kontrollerat observationsplatsen och återgår till gruppen för att ge order. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Benjamin Bäckström är gruppens signalist. Han håller radiosamband med bataljonen. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Förste sergeant Patrik Hermansson är övningsledare för eldledningsplutonen under Vintersol. Foto: Samuel Stridsman/Försvarsmakten

Rekryten Benjamin Bäckström sköter gruppens radiosamband och genomför under Vintersol sin slutövning i grundutbildningen. Han tycker att övningen har varit utmanande, men väldigt givande.
– Materielen som behövs för att kunna utföra vårt arbete är väldigt tung, så nu har jag förstått hur fysiskt krävande tjänsten faktiskt är, säger Benjamin Bäckström.

Kunskapsutbyte

Rekryterna har under övningen fått öva huvudtjänst i form av förflyttning genom terräng, upprättande av observationsplats, sambandstjänst och självklart leda in eld från artillerisystemet Archer. De mer rutinerade eldledarna som är heltidsanställda på bataljonen har bland annat utbildats på granatgevär och pistol.
– Övningsverksamheten måste vara givande för våra erfarna soldater också. Samtidigt har det varit fantastiskt med erfarenhetsöverspridningen mellan våra soldater och rekryter, säger förste sergeant Patrik Hermansson. Han har under veckan följt eldledarna som övningsledare.

Innästling och spaning

Artilleriets uppgift är att skjuta indirekt eld vilket innebär att pjäserna inte ser sitt mål när de skjuter. Därav behöver de en sensorenhet som meddelar positionen för granaternas nedslagsplats. Det är eldledarnas uppgift, som ofta innästlar bakom fiendens linjer för att kunna observera högvärdiga mål.
– För att bli eldledare krävs en extrem vilja. Du måste vara beredd på att lägga ner mycket engagemang i tjänsten, säger Patrik Hermansson.
Många gånger kan gruppen vara avskuren från sitt egna förband under flera dygn. Eldledaren måste därför kunna arbeta självständigt, kunna ta hand om sig själv och sina kamrater. Samtidigt måste all stridsvärdeshöjande verksamhet ske så pass försiktigt så att enheten inte röjer sin position.
– Man blir en tajt grupp och lär känna varandra väldigt väl. Eldledningsgruppen består av både soldater och officerare, men hierarkin emellan suddas väldigt lätt ut, säger Patrik Hermansson.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.