Japansk amiral på Berga

Den japanska överbefälhavaren, amiral Katsutoshi Kawano besökte Sverige under den gångna veckan. Förutom besök på ambassader och departement fick den japanska överbefälhavaren möjlighet att besöka några av Försvarsmaktens förband. Under torsdagen den 23 mars besökte överbefälhavaren Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga för att få en bild av marinens förmågor.

Japanske överbefälhavaren ombord på HMS Kullen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Soldater från Amfibieregementet förevisade sin materiel. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Gästen intresserade sig för interiören av en stridsbåt. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Överbefälhavaren på väg ombord HMS Kullen som snart ska kasta loss. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Det är årets hittills varmaste dag, en och annan soldat och sjöman har plockat fram solglasögonen och vid pirarna på Berga örlogsbas springer några minkar upp och ned när de försöker bygga bon. På Pir 2 håller minröjningsfartyget HMS Kullen på att förbereda för losskastning.

I dag ska de förevisa sina förmågor för den japanska överbefälhavaren, amiral Katsutoshi Kawano. Just nu genomför han ett Sverigebesök och i dag ska han besöka Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen. Marinchefen, konteramiral Jens Nykvist står värd för dagens besök och han har följt med den japanska överbefälhavaren under hans resa.

– Vi har visat en stor del av det svenska försvaret för den japanska överbefälhavaren. Vi avslutar med att visa upp marinen med både flottan och amfibiekåren, säger Jens.

Den japanska överbefälhavaren närmar sig HMS Kullens landgång. En signal ljuder och två sjömän vid landgången intar enskild ställning medan gästerna går ombord. HMS Kullen kastar loss och ger sig ut på Hårsfjärden. På programmet står, lunch, föreläsningar och förevisningar med obemannade undervattensfarkoster. Det står snart tydligt att den svenska minkarterings- och minröjningsförmågan är i världsklass men även att minsituationen i Östersjön är problematisk.

Överbefälhavaren Katsutoshi Kawano i samtal med en soldat från Amfibieregementet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

När förevisningen är slut och gåvor har utväxlats dyker plötsligt en stridsbåt upp längs fartygssidan. Det är dags att för sällskapet att få en förevisning av Andra amfibiebataljonen som inleds med styrövningar med stridsbåten. Båtchefen berättar om stridsbåtens manöverförmåga och amiral Kawano får möjlighet att prova det mest karakteristiska för stridsbåten – ett snabbt stopp. Strax därefter är stridsbåtsturen slut. Gästerna kliver i land och möts av representanter från de olika förmågorna vid bataljonen, inklusive attackdykare, robot- och skytteplutoner. Förevisningen övergår i ett stridsmoment. Den grupperade amfibiestyrkan lyckas snabbt trycka tillbaka en eldunderlägsen motståndare som trots sin storlek valt att försöka slå styrkan. När röken skingrat är också besöket slut. Den japanska överbefälhavaren går mot de väntande bilarna med ett leende.

– Det har varit fantastiskt! Jag är mycket imponerad av den svenska marinens förmågor och jag skulle gärna fördjupa relationen med den svenska marinen, säger Katsutoshi Kawano.