Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. Försvarsmakten uppmärksammade dagen genom att på tretton orter i västra Sverige möta kvinnor och män för att berätta om de möjligheter som finns i Försvarsmakten – vare sig du är kvinna eller man.

Lidköping var en av mötesplatserna under Internationella kvinnodagen. Foto: Linda Tengdahl
Lv 6:arna Julia Åhsberg, Käthy Janstad och Ellinor Nilsson på Halmstad C. -Vi har pratat med många nyfikna tjejer idag, och även fått många frågor om totalförsvarsplikten, säger Ellinor Nilsson Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Trollhättesnö hindrade inte intresserade tjejer för att besöka personal från Skaraborgs flygflottilj. Foto: Helena Stulen/Försvarsmakten
Johan Nilsson, här bredvid Sanna Ljungström, ser positivt på fler kvinnor i Försvarsmakten. -Med många olika infallsvinklar löser man problem effektivare. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Heléne Willix från Militärhögskolan träffade Amanda Dannberg som redan är aktiv inom Flygvapenfrivilliga. Amanda vill gärna bli militärpolis. -Genom frivilligverksamheten har jag redan upplevt kamratskapen och respekten för varandra. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Tove Helamb och mormor Eva Lindegren fick information om Toves möjligheter att söka till Försvarsmakten. Här med Malin Hultman, Maria Furuwidh och Cajsa Hult. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Många intresserade vid de tekniska utbildningarna på Kattegattsgymnasiet i Halmstad gjorde att våra kvinnliga soldater hade fullt upp. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och försvarsminister Peter Hultqvist besökte SWEDINT och den pågående Gender Advisor-kursen. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet
Ellinor Broman från Ing 2 diskuterar allmän värnplikt och tjejer i försvaret med Angelika Lundberg. Foto: Anna Nilsson/Försvarsmakten

Kvinnor fick formellt inträde till alla delar av Försvarsmakten 1989, men fram till 1994 krävdes det att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att få genomföra värnplikt. Trots att kvinnor har funnits i Försvarsmakten i snart 30 år är endast 16 procent kvinnor. Av de militärt anställda är den siffran endast strax över 9 procent. Att Försvarsmakten blir en attraktivare arbetsgivare för kvinnor är inte bara ett mål för att spegla samhället. Försvarsmakten har väldigt många olika typer av arbetsuppgifter - både på den civila och militära sidan. Och med större urvalsgrupp ökar möjligheten att hitta rätt person för rätt jobb. Flygvapenchef, generalmajor Mats Helgesson, ser vikten av att få en jämnare fördelning av män och kvinnor inom myndigheten.
- Försvarsmakten måste få tillgång till hela populationens talanger för att kunna lösa sina uppdrag. En mer jämställd försvarsmakt blir effektivare och därmed också farligare för fienden.

Hög nivå ska bli ännu högre

SWEDINT och Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) vid Livgardet i Kungsängen fick under internationella kvinnodagen besök av försvarsminister Peter Hultqvist och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Statsråden besökte den pågående Gender Advisor-kursen, där officerare från femton länder under två veckor utbildas för att kunna verka i rollen som genderrådgivare, såväl i fredstida staber som i strategiska och operativa roller under internationella insatser.

Båda ministrarna uttryckte si uppskattning för den unika kompetens och ledande roll som NCGM har, vilket även lett till att NCGM utsetts till Departement Head of Gender inom Nato. Hultqvist och Bah Kuhnke fick, förutom att sitta som åhörare vid en pågående föreläsning, även tillfälle att aktivt delta i de grupparbeten och diskussioner som följde.

Att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelade att hon nu satt upp SWEDINT/NCGM på listan över framtida drömarbetsplatser får ses som ett kvitto på att besöket blev uppskattat.

Men hög nivå på jämställdhet är inte samma sak som tillräckligt hög. Bevisligen måste Försvarsmakten fortsätta jobba för att antalet anställda kvinnor skall öka.
- Jag tycker det är viktigt att Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen på detta sätt. Även om vi ur ett globalt perspektiv kan tycka att vi kommit långt i Sverige så har vi mycket kvar att göra för att uppnå reell jämställdhet. Det är bra att detta påpekas och uppmärksammas, säger flygvapenchef Mats Helgesson.