Bomber, granater och ledarskap

Repetitionsutbildning på Skaraborgs regementes granatkastarpluton

Ledarskap, ansvarstagande och ömsesidigt förtroende. För de värnpliktiga gruppcheferna som just nu genomför repetitionsutbildning sätts gamla kunskaper på prov, samtidigt som nya erfarenheter tillkommer.

Tobias Gustavsson, som till vardags arbetar som säljare, är en av sex värnpliktiga gruppchefer som genomför repetitionsutbildningen på Skaraborgs regemente. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Det krävs ett tätt samarbete mellan gruppcheferna och de övriga i pjäsgruppen. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Kunskapen som de värnpliktiga lärde sig för flera år sedan sitter kvar i ryggmärgen. Efter några övningar gick det snabbt att gruppera, rikta och skjuta. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Runt 25 värnpliktiga har nyligen påbörjat sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regementes granatkastarpluton, varav sex av dem genomför utbildningen som gruppchefer. De fick rycka in till regementet en vecka tidigare för att bekanta sig med granatpjäserna och bli ännu tryggare i sina roller innan resten av de värnpliktiga ryckte in.

Under några veckor framöver kommer repetitionsutbildningen att genomföra flera skjutövningar där gruppcheferna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i att leda trupp, samtidigt som pjäsgrupperna lär sig att tillsammans gruppera, rikta och skjuta.

− Vi repeterar gamla kunskaper och kompletterar med ny utbildning. Samtliga som är på plats är otroligt duktiga. I början fanns det däremot en ovana, men man märker att deras kunskap sitter i ryggmärgen och mycket kommer tillbaka, säger Simon Ask, planeringsansvarig för repetitionsutbildningen.

En viktig roll

André Khilström, från Örebro, är en av gruppcheferna som är på plats och deltar på repetitionsutbildningen. Han genomförde sin värnplikt på P 4/Kvarn för flera år sedan och arbetar till vardags som snickare. Rollen som gruppchef beskriver han som otroligt givande och befattningen handlar, enligt André, om att effektivisera gruppen och få den att på bästa möjliga sätt lösa sina uppgifter.

− Jag trivdes otroligt bra med min roll som gruppchef under lumpen. Jag fick ta ett större ansvar och fick pröva mina ledaregenskaper, vilket jag har nytta av än i dag, säger han.

Bakgrunden till att Försvarsmakten har rätt att med tjänstgöringsplikt beordra personal till tjänstgöring för repetitionsutbildning är det allt mer osäkra omvärldsläget och nödvändigheten i att kunna samöva hela krigsförband och på så sätt stärka försvaret av Sverige och landets frihet.

− Då omvärldsläget ser ut som det gör just nu är det bra att Sverige satsar och jag tycker det är bra att vi blir prioriterade. Det känns bra att vi är här igen och förhoppningsvis gör vi skillnad, säger gruppchefen Tobias Gustavsson, som till vardags arbetar som säljare.