Underrättelsearbete i extrema miljöer

Långa patruller, eller Long Range Recce Patrols, är ett sätt för den svenska Mali-styrkan att nå längre ut och träffa människor i byar där varken svenska enheter eller andra FN-förband varit förut. Syftet är att samla in information för att bättre förstå utvecklingen i området.

Combat Camera har släppt en ny film från Mali som man filmade förra året. Se hela videoklippet här. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Ibland måste den svenska styrkan i Mali ge sig ut på patrull i otillgängliga områden för att inhämta information och skapa sig en bild av hur det ser ut. En bild som förmedlas till insatsens högsta militära ledning som beslutsunderlag att agera på, om man anser det lämpligt.

De längre patrullerna sliter på såväl personal som fordon. Utmaningarna är många. En är terrängen, det väglösa landskapet. Värmen med temperaturer upp till 50 grader är en annan utmaning. Det väpnade hotet är också en del av normalbilden, med beväpnade rebeller som rör sig i området.