Tillsammans är vi starkast

Två starka regementen blir ännu starkare när de under en period bedriver verksamhet gemensamt på Gotland. Delar ur Livgardet och Skaraborgs regemente är nu på plats och de kommer att öva för att tillsammans utveckla markstridsförmågan.

Jamal Skoog, Livgardet, instruerar soldater under övning på Gotland. Foto: Michelle Fleischmann/Försvarsmakten
Marcus Hedh (till höger) i samtal med general Stefan Andersson under den beredskapskontroll som Wartofta stridsvagnskompani genomförde på Gotland i slutet på 2016. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Samarbeten mellan Försvarsmaktens regementen stärker våra förmågor och under en tid framöver kommer Skaraborgs regemente och Livgardet att både växelvis och gemensamt bedriva verksamhet på Gotland. Ön pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden och förra året beslutade överbefälhavaren att Försvarsmaktens närvaro skulle förstärkas genom att det ska finnas förband på plats hela tiden fram till att den nya stridsgruppen etablerat sig.

Från Livgardet åker soldater från 12:e motoriserade skyttebataljonen och 10:e livbataljonen, vars huvuduppgift är strid i skog och stadsmiljö. Skaraborgs regemente bistår med soldater från flera olika kompanier som är tränade att fälla avgörande vid strid på marken.

Att bedriva verksamhet på ön skiljer sig inte särskilt mycket från en vanlig arbetsvecka för soldaterna, förutom att det nu ges möjlighet att öva ännu mer och på en annan ort. Den gemensamma närvaron på ön ger även förbanden en möjlighet att tillsammans öva och höja sina operativa förmågor.

– Det ska bli spännande och soldaterna är positivt inställda. Vi kommer få mycket tid för övning och dessutom svetsas gruppen samman än mer när alla bor och arbetar tillsammans under en längre tid, säger Jamal Skoog, kompanichef för styrkan från 12:e motoriserade skyttebataljonen.

Skaraborgs regemente är inga nykomlingar på Gotland och samtliga soldater vittnar om den positiva relationen som råder mellan förbanden ute på ön, där alla sluter upp kring uppgiften och strävar mot det gemensamma målet, att höja tröskeleffekten.

– Vi var ett av de absolut första förbanden på plats redan innan det blev ett fokus på Gotland och vi ser fram emot att återigen få lösa skarp verksamhet, däri ligger vårt existensberättigande. Ön i sig medför även mycket positivt, det är en annan terrängtyp, logistiska utmaningar och samträning med andra enheter för att nämna några. Ingen motståndare får någonsin tro att de kan kliva iland på Gotland utan att möta vår Försvarsmakt som kommer göra sitt yttersta för att tillvarata våra svenska intressen, säger Marcus Hedh, kompanichef på Wartofta stridsvagnskompani.