Logistikkompaniet ute i kylan

Logistik ska kunna levereras i alla väderförhållanden och under alla årstider. Därför var det marina logistikkompaniets andra logistikstödpluton tillsammans med 43:e underhållsenheten ur Fjärde sjöstridsflottiljen uppe i Älvdalen för vinterutbildning i februari.

"Det har varit en bra, grundläggande första övning. Kylan i sig blir en motståndare man ska kämpa emot, det gäller att hålla ihop hela vägen" säger Jonathan Helm, en av dem på Logistikkompaniet som har övat i Älvdalen. Foto: Niklas Lauinger/Försvarsmakten
Lektion i användande av snöskor stod bland annat på schemat. Foto: Niklas Lauinger/Försvarsmakten
Utbildning i vinterstrid. Foto: Niklas Lauinger/Försvarsmakten
Utbildning i vinterstrid. Foto: Niklas Lauinger/Försvarsmakten
Alla deltagare fick genomföra isvaksbad. Foto: Bo Stensson/Försvarsmakten
Marschträning. Foto: Niklas Lauinger/Försvarsmakten

Älvdalen bjöd på rikligt med snö, minusgrader och storslagen natur, med andra ord perfekta förutsättningar för att öka kunskaperna och färdigheterna i att verka i en vintermiljö.

Utbildningen inleddes med utbildningspass som syftade till soldatens enskilda uppträdande i kallt väder. Plutonens nyutexaminerade förstesergeanter höll lektioner i marschträning med åtgärder kort/lång rast, användande av snöskor och hur man använder sin personliga utrustning. Därefter fortsatte utbildning som enskild soldat i form av skjutning på skjutbana och stridspars strid på snöskor. Som avslutning på det personliga uppträdandet genomförde plutonen isvaksbad där alla i plutonen skulle anhålla för plutonchefen om att kliva upp.

Efter dessa utbildningspass var det dags för att påbörja utbildning i fordonstjänst vintermiljö blad annat med halkkörning, start/stopp i backe och åtgärder före och efter körning. Plutonen fick också träna snöröjning och upprätta en grupperingsplats där man sedan spenderade två nätter i tält.

Mikael Lundqvist är en av soldaterna i Logistikkompaniets andra logistikstödpluton och detta har varit hans första vinterutbildning.

– Den har gett ganska mycket som att ha ett annorlunda tänk när det är kallt. Ta med sig sin stridspackning så man har extra kläder om man skulle få stopp på lastbilen, till exempel. Men även att vi i plutonen fått reda på mer om hur vi fungerar tillsammans under hårdare former, säger Mikael Lundqvist.

Plutonchefen Niklas Lauinger är också nöjd med utbildningen där han ser att plutonen betydligt har ökat sin förmåga att uppträda i vintermiljö.

– Men vi har även generellt blivit duktigare i vår huvudtjänst, eftersom vi har fått ett ökat förtroende för vår materiel och förbättrat våra personliga färdigheter. Det är alltid nyttigt att få uppträda i en miljö man inte är van att verka i, säger plutonchefen Niklas Lauinger.

Kompaniet är tacksamma för det goda samarbete man haft under utbildningen med 43:e underhållsenheten från Fjärde sjöstridsflottiljen och även nöjda med det fina stöd man fått på Älvdalens skjutfält.