Försvarsmakten åter i Centralafrikanska republiken

Sedan slutet på januari har Försvarsmakten återigen ett engagemang med svensk militär personal på plats i centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget ingår i en EU-ledd insats som går under namnet EUTM RCA (European Union Training Mission République centrafricaine).

Folkliv på en gata i Bangui, huvudstaden i Centralafrikanska republiken. Foto: Thomas Rothdeutsch/Försvarsmakten
EU-fordon i Bangui. Foto: Thomas Rothdeutsch/Försvarsmakten
Folkliv på gata i Bangui, huvudstaden i Centralafrikanska. Foto: Thomas Rothdeutsch/Försvarsmakten

Sedan slutet på januari befinner sig en stabsofficer, och utbildningspersonal på sex personer samt en tolk på plats i Centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget kommer att fokusera på att utbilda och följa upp en nationell infanteribataljon. Utbildningen omfattar bland annat vapenhantering, stridsutbildning, orientering samt sjukvårdstjänst.

Enligt regeringens beslut kommer det svenska bidraget att pågå längst till och med den 31 december 2017.

EU-insatsens huvuduppgift är främst strategisk rådgivning till försvarsministeriet samt till de militära väpnade styrkorna. EUTM RCA förväntas uppgå till cirka 170 personer under året och påbörjades i juli 2016.

Försvarsmakten har tidigare deltagit med officerare i en EU-ledd rådgivarinsats i Centralafrikanska republiken men det bidraget avslutades den 17 juli 2016.