”Vi delar samma utmaningar”

Tysklands och Sveriges arméchefer överens efter besök i Boden

Boden bjöd på vinterväder när tyske arméchefen Jörg Vollmer besökte garnisonen med sin svenske kollega Karl Engelbrektson. Under en kväll och en dag har de båda armécheferna fått en närmare inblick i den verksamhet som bedrivs i Bodens garnison. Det fanns också tid för samtal och trots skillnaden i storlek mellan ländernas försvarsmakter konstaterar armécheferna att de delar samma utmaningar.

Tyske arméchefen Jörg Vollmer besökte Bodens garnison tillsammans med den svenske arméchefen Karl Engelbrektson. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Mottagning utanför Rödbergsfortet, där gästerna sedan fick en guidad tur. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Marinens musikkår stod för det musikaliska inslaget i Rödbergsfortet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Onsdagen inleddes med besök vid Artilleriregementet för en närmare presentation av Archerpjäserna. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson i en Archer. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Pansarbataljonen genomförde en mindre stridsförevisning för besökarna. Tysklands arméchef Jörg Vollmer var imponerad av de svenska förbandens vinterförmåga. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Sveriges arméchef Karl Engelbrektson, Tysklands arméchef Jörg Vollmer och överste Mikael Frisell, chef Bodens garnison. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Pansarbataljonen genomförde en mindre stridsförevisning för besökarna. Tysklands arméchef Jörg Vollmer var imponerad av de svenska förbandens vinterförmåga. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Tillsammans. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Tysklands arméchef Jörg Vollmer var imponerad av de svenska förbandens vinterförmåga. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under besöket diskuterades naturligtvis vinterförmåga. Försvarsmaktens vinterenhet bjöd på en snöskotertur efter stridsförevisningen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

– Vi har kommit fram till att vi principiellt delar samma utmaningar, att leda i brigad och att få alla system på marken att verka tillsammans mot en farlig motståndare, säger Karl Engelbrektson.

Den tyske arméchefen Jörg Vollmer instämmer.
– Efter Rysslands annektering av Krim har vi börjat tänka på ett nytt sätt i Tyskland. Vi har insett att vi måste återuppbygga förmågan att verka i brigad. Vi har en hel generation officerare som bara har erfarenhet av insatser i exempelvis Afghanistan, där man verkat på plutons- och kompaninivå. De har ingen erfarenhet av de friktioner som uppstår i större förband, det måste man uppleva för att förstå. Det här måste vi lära oss på nytt och det kan vi göra tillsammans med andra, och lära av varandra.

Vinterförmåga imponerar

Jörg Vollmer är nöjd med besöket i Boden och nämner särskilt den vinterförmåga som svenska förband uppvisar. Chefen för Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell har ansvaret för att utveckla och vidmakthålla vinterförmågan i svenska Försvarsmakten. Han löser uppdraget genom Försvarsmaktens vinterenhet. Vinterenheten har många utländska deltagare på sina vinterutbildningar och den tyske arméchefen fick tillfälle att prata med en av sina medarbetare, som just nu är i Boden på utbildning.
– Jag är mycket imponerad av hur ni klarar av att verka i det vinterklimat ni har. Man måste uppleva det själv för att förstå vilka kvaliteter soldaterna har som arbetar dagligen i dessa förutsättningar. Det handlar inte bara om att överleva i minus 20-30 grader, du ska också klara av att utföra operationer i den kylan. Det tar jag med mig och om fler av våra medarbetare eller någon av våra tyska enheter vill delta i träning i norra Sverige kommer jag absolut att vara positiv, säger Jörg Vollmer.

Även Mikael Frisell tycker att besöket varit givande.
– Gästerna har visat stor uppskattning för det arbete som vi gör vid förbanden i garnisonen. Tyske arméchefen lovade att fortsätta skicka elever på vinterutbildning i Boden och Arvidsjaur och jag har också sagt att de är välkomna att delta med tyska förband på våra övningar här uppe, särskilt i vintermiljö. Han skulle ta med sig frågan hem.