Utredning om stridsbåtsfärd i Göta kanal

Under hösten fick Marinbasen interna indikationer på att en stridsbåt framförts överskridande gällande hastighetsbegränsning i Göta kanal. En undersökningsgrupp tillsattes för att utreda vad som hade hänt. Undersökningsgruppens arbete är nu slutfört och en rapport är fastställd och föredragen.

Vid sidan av undersökningsgruppens utredning genomförs en förundersökning under ledning av åklagarkammaren i Göteborg, med anledning av misstanke om överträdelse av hastighetsbegränsning i Göta kanalsystemet. Militärpolisen biträder förundersökningsledaren med en militärpolisutredning. Just nu finns ingen uppgift om när utredningen kan vara klar och vad som kommer att bli resultatet av den.

Marinbaschefen Erik Andersson ser allvarligt på det inträffade och har som omedelbar åtgärd beslutat att den båtchef som framförde stridsbåten ”intill dess utredningen är genomförd eller annat beslut fattas ej får framföra båtar eller på annat sätt ingå i besättning”.