Försvarsmaktsråd Gotland är igång

Nu har Försvarsmaktsråd Gotland startat. Det är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det omgivande samhället med syfte att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.
– Vi har även sedan tidigare ett gott samarbete och det känns bra att vi nu ingår i ett försvarsmaktsråd där vi kommer samverka och tillsammans jobba för de regionala frågorna som rör Gotland och Försvarsmakten, sa landshövding Cecilia Schelin Seidegård som inledde mötet.

Skaraborgs regementes chef Fredrik Ståhlberg, Gotlands regionstyrelses ordförande Björn Jansson, landshövding Gotlands län Cecilia Schelin Seidegård undertecknar avsiktsförklaringen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom stridsgrupp Gotland som nu byggs upp och som från sommaren 2017 ska etableras på ön.
– Att tillsammans med det omgivande samhället driva utvecklingsfrågor skapar bra förutsättningar för våra krigsförbands fortsatta utveckling och tillväxt, säger Fredrik Ståhlberg chef för Skaraborgs regemente som har uppgiften att rekrytera och utbilda stridsgruppen.

Rådets utgångspunkt är Försvarsmaktens etablering av permanenta förband på Gotland och de möjligheter och utmaningar som detta medför för det omgivande samhället.
- Det blir en inflyttning till ön när vi etablerar oss där från halvårsskiftet. Många har medföljande partner och barn som vi också hoppas ska trivas med det nya livet på Gotland. Därför är det viktigt att vi bidrar med det vi kan så de vill fortsätta leva, bo och verka på ön, säger Stefan Pettersson som är chef för stridsgruppen.

I rådet sitter representanter för Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland. Från Region Gotlands håll ser man Försvarsmaktens etablering som en positiv del i tillväxten.
– Det ger jobb i kringservicen i det gotländska samhället, säger Björn Jansson, regionsråd, som ser Försvarsmaktsrådet som ett bra forum att fortsätta samverka kring gemensamma frågor.