Flera länder tränar den svenska förmågan under Aurora 17

För att bygga ett starkare försvar och öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige genomförs i september försvarsmaktsövningen Aurora 17. För att träningen av Försvarsmaktens förband ska bli så bra som möjligt kommer även flera andra länder att delta i övningen.

Finland är ett av länderna som kommer att delta. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

Riksdagen har beslutat att försvaret ska stärkas och att den operativa förmågan ska öka. Krigsförbanden ska vara samövade och stridskrafterna ska kunna verka tillsammans. Därför genomför Försvarsmakten under september Aurora 17. Övningen är en svensk nationell försvarsmaktsövning där samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, deltar.

Träna den svenska försvarsförmågan

Aurora 17 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 20 år. Ett flertal myndigheter deltar och bidrar till en ökad svensk totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder.
- För att kunna genomföra en så bra övning som möjligt och träna den svenska försvarsförmågan mot en både tillräckligt stor och kvalificerad motståndare har förband från andra länder bjudits in att delta i Aurora 17. Det bygger både säkerhet tillsammans med andra och ökar den svenska operativa förmågan, säger generalmajor Bengt Andersson, övningsledare för Aurora 17.

Ökad förmåga enskilt och tillsammans med sju andra länder

Aurora 17 genomförs i luften, på marken och till sjöss. Stora delar av Försvarsmaktens förband deltar och bidrar till det gemensamma målet med övningen - att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

- För bästa möjliga träning kommer de svenska förbanden att öva enskilt, tillsammans med andra och, i vissa fall, mot förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA, säger Bengt Andersson.

Fortsatt och mer detaljerad planering väntar

För att öka förutsättningarna för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd kommer Aurora 17 även att omfatta värdlansstöd. Stödet kommer att övas med de internationella förbanden.
- Nu väntar fortsatt och mer detaljerad planering kring vad och hur förbanden ska öva men också vilket värdlandsstöd vi ska ge, säger Bengt Andersson.

 

Sidan har uppdaterats då Tyskland, som tidigare nämndes i texten, inte kommer att delta i Aurora 17.

FAKTA

Under september genomförs Aurora 17. Övningen är en svensk nationell försvarsmaktsövning där samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten deltar.

För att kunna träna Försvarsmaktens förband så bra som möjligt kommer förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA att delta i Aurora 17.

Det samlande internationella deltagande uppskattas i dagsläget till ca 1 000 st soldater och sjömän.

Förbandstyper som planeras att delta är infanteri, luftvärns och hemvärnsförband, stridsflyg, attack- och transporthelikoptrar samt örlogsfartyg.

Samtliga bidragande länderna är inbjudna med stöd av regeringsbeslut.