De vakar över världens hetaste gränsområde

Operationsofficeren Lars Eklind tjänstgör i Neutrala nationernas övervakningskommission, NNSC, i Sydkorea. En av uppgifterna är att kontrollera att inspektionerna av de sydkoreanska förbanden sker i enlighet med stilleståndsavtalet, Korean Armistice Agreement. Men hur går kontrollen till?

En mycket vanlig syn i den demilitariserade zonen, DMZ, stora områden är minerade. Foto: NNSC

I ett blogginlägg på Armébloggen berättar Lars Eklind ingående hur en dags inspektionsrunda ser ut.

"I princip varje vecka får jag möjlighet att träffa de människor som under stor press tjänstgör i en mycket hotfull och svår miljö. Denna så kallade demilitariserade zon (DMZ) är allt annat än demilitariserad. Att dessutom ha en reell möjlighet att genom möten med chefer och soldater på plats, direkt kunna förmedla kunskap om hur de kan bibehålla vapenvilan genom sitt agerande, känns riktigt bra."

Spänningen i gränszonen är påtaglig med ständigt pågående propaganda som basuneras ut via högtalare.

"Vi kan tydligt se de nordkoreanska positionerna på den norra sidan. Med kikare kan man även urskilja KPA-soldaterna som lika intensivt studerar oss. Hela situationen dränks dessutom i en ljudkuliss av nordkoreanska högtalarsändningar. I syfte att "dränka" den nordkoreanska högtalarutsändningen sänder även den egna positionen K-pop (Korean pop music) på högsta volym. På vissa positioner pågår detta upp till 12 timmar per dygn."

De återkommande kontrollerna fyller sitt syfte:

"En katastrofal eskalering av konflikten, mellan nord och syd, skulle mycket väl kunna ha sitt ursprung i ett enkelt misstag eller en överreaktion från en enskild soldat på en postering i DMZ. Detta kan vi förebygga genom den verksamhet som NNSC genomför."

Läs hela berättelsen på Armébloggen