Marinens beredskap prövad

I dagarna har stora delar av marinen avslutat en oanmäld beredskapskontroll som genomfördes i form av en sjöövervakningsoperation över hela Östersjön.

Vid operationen deltog korvetter, minröjningsfartyg och ubåtar i samverkan med sjöoperativa helikoptrar. (Arkivbild) Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Under kontrollen prövades hela ledningsstrukturen från Högkvarteret ned till enskilda enheter. Personal kallades in och fartygen försörjdes med mat, drivmedel och ammunition.

– Kontrollen visade att medarbetare och materiel kom in i rätt tid och enheterna löste sina uppgifter, säger generalmajor Berndt Grundevik, Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef.

Vid operationen deltog korvetter, minröjningsfartyg och ubåtar i samverkan med sjöoperativa helikoptrar. Förutom att lösa uppgifter med sjöövervakning röjdes även nio skarpa sjöminor från andra världskriget i Norrtäljeområdet.

– Genom beredskapskontrollen har vi påvisat marinens tillgänglighet och förmåga att hävda svenskt territorium, säger Berndt Grundevik.

Totalt var detta den nionde oanmälda beredskapskontrollen som Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef beordrat sedan i början av sommaren.