Kunskap och förståelse, färdighet och förmåga

Att välja att utbilda sig till officer är att ta klivet in i ett yrke som är på allvar. Som innebär att man ansvarar för andra människor i pressade och riskfyllda situationer, och att man valt att ta på sig rollen som chef och ledare med allt vad det innebär. På officersprogrammet läser man huvuddelen av sin tid på Militärhögskolan Karlberg, men man får också göra två terminer mer specificerade mot den inriktning man valt. Bland annat vid Markstridsskolan i Kvarn.

Kadetter i skogen
Övningen Kadetten är till för att ge blivande officerare en möjlighet att omsätta all den kunskap som de har fått under sin utbildning till praktisk handling. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadett i skogen med stridsfordon i bakgrunden.
Ett antal dygn i skogen blev det. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadetter i diskussion vid en byggnad.
En del av övningen genomfördes i strid i bebyggelseanläggningen som finns i Kvarn. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadett på marken med vapen.
Redo att agera. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadett sittandes bakom en sten.
EN av kadetterna som övades i rollen som plutonchef. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadetter ligger på marken med vapen.
Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Under ett år har de kadetter som går officersprogrammet med inriktning mot markstrid förmånen att husera i skogarna i Kvarn strax utanför Motala. Årets kadetter har under de senaste veckorna genomfört sin avslutande övning,  som döpts till just Kadetten, där de har övats på att vara plutonchefer och leda sina soldater under pressade förhållanden.

— Kadetternas utbildning här på Markstridsskolan handlar om att omsätta den teoritunga utbildning de fått på Karlberg under tre terminer till praktisk handling. Att få dem att gå från kunskap och förståelse till färdighet och förmåga, berättar Håkan Broström som varit ansvarig för årets övning. Vår målsättning har varit att ge kadetterna möjlighet att samla på sig praktisk erfarenhet att leda som plutonchef, något som vi uppnått med råge.

 Kärnan i professionen

Att få öva praktiskt är en grundläggande del i utbildnigen och något som ger en insikt i hur komplicerat det kan vara när man väl hamnar i utmanande situationer. Situationer som kräver ett snabbt agerande och avvägningar kring hur mycket eller lite man faktiskt hinner med.

— Ett konkret exempel på detta är att kadetterna har en mycket gedigen teoretisk utbildning i vad en order formellt skall innehålla och hur den ges, säger Håkan Broström. Under en sådan här övning måste detta dock anpassas till situationen här och nu. Hur omfattande skall ordern vara? Hur skall den ges? Till vem? Och när? Det är inte lätt, och har aldrig varit det och ju mer teoretisk utbildningen blir desto viktigare är att man väger upp det med praktisk tillämpning, och det är det vi fokuserar på här på Markstridsskolan när vi har kadetterna hos oss.

Övningen är nu avslutad och snart väntar lite julledigt. Efter årsskiftet avslutar kadetterna sin verksamhetsförlagda utbildning vid Markstridsskolan och återvänder till Stockholm för att avsluta sin utbildning på Karlberg.

— Vi är mycket nöjda med övningen från vår sida. Kadetterna har fått ägna sig åt kärnan i officersprofessionen. De har fått utöva ledarskap och föra befäl. Praktisk erfarenhet av detta slag är helt centralt i deras fortsatta utveckling mot att bli officer i Försvarsmakten.