Ingen vindkraftpark i Hanöbukten

Regeringen har i dag beslutat att inte ge tillstånd för uppförande av en vindkraftpark i Hanöbukten, ett område där Försvarsmakten har omfattande flyg- och marinverksamhet. Beslutet följer de rekommendationer Försvarsmakten lämnade i sitt remissvar.

– I över 90 procent av de fall där Försvarsmakten lämnar remissvar om önskemål att bygga vindkraftverk har vi inga invändningar. Men, i detta speciella fall hade den föreslagna vindkraftparken påverkat möjligheten att genomföra vår verksamhet väsentligt, säger Försvarsmaktens produktionschef Anders Silwer.

Ansökan som i dag avslogs av regeringen gällde tillstånd om att i ett vattenområde på 200 kvadratkilometer i Hanöbukten bygga en vindkraftpark med upp till 700 vindkraftverk. På platsen har exempelvis Marinbasen omfattande övningsverksamhet. Dessutom skulle möjligheten att flyga säkert påverkas med så höga objekt nära Ronneby flygflottilj F 17.

– Naturligtvis tycker även vi i Försvarsmakten att det är viktigt med förnybar el och miljövänliga alternativ. Samtidigt är Hanöbukten ett av de mest viktiga områdena Sverige har för att öva marin- och flygförband. Det nu fattade beslutet gör det möjligt för oss att fortsätta verksamheten och uppnå de mål vi fått av riksdag och regering, säger Anders Silwer.

Regeringen fattade samtidigt beslut om att bevilja tillstånd för 35 vindkraftverk i Klappa, Klev och Hjärtsöla i Nässjö kommun. För majoriteten av dessa vindkraftverk föreligger konflikt med riksintresset Hagshult övningsflygplats och de behov av hinderfrihet som föreligger för militär luftfart i flygplatsens närhet. Försvarsmakten behöver nu analysera utfallet av beslutet och de begränsningar som vindkraftverken, om de uppförs, medför på möjligheterna att nyttja flygplatsen i fred såväl som vid höjd beredskap.