Försvarsmakten i FN

När Sverige sitter i säkerhetsrådet, finns Försvarsmaktens kompetens på plats i New York. Men också för att dagligen arbeta med den svenska insatsen i Timbuktu.
– Alla beslut som rör FN och Mali tas här, säger överste Peter Öberg, militärrådgivare vid den svenska FN-delegationen.

FN-skrapan är en ikonisk byggnad, 155 meter hög med 39 våningar.
FN-skrapan är en ikonisk byggnad, 155 meter hög med 39 våningar. Foto: Försvarsmakten

New York City är en smält­degel av jordens folk, men tydligast kanske det märks runt 45:e gatan på östra Manhattan. Här ligger FN:s högkvarter och här har de flesta av de 194 med­lemsländerna sina delegations­kontor. På One Dag Hammar­skjöld Plaza, på 46:e våningen finns Sveriges representation i FN. Peter Öberg har ett kontor med en sådan där utsikt som man bara kan ha 150 meter upp i en skyskrapa på Manhattan.

– Jag är utsänd av Försvarsde­partementet, dels för att kunna stödja den svenska delegationen med rena faktafrågor som vad en bunkerbomb egentligen är, dels för att arbeta med större militära skeenden såsom utveck­ling av FNs fredsbevarande in­satser och FNs styrning av dessa. Ett särskilt ansvar finns för den svenska insatsen i Minusma, där vi tillsammans med FNs militära stab hanterar frågor om rotationer och liknande. Vid de mötena, där alla truppbidra­gande länder i Minusma ingår är jag Sveriges representant, säger Peter.

För det är något som lätt glöms bort - FN:s fredsbeva­rande insatser: I dagsläget har 16 av 18 FN-insatser militär trupp med en årlig budget på 8,7 miljarder dollar, mer än 80 miljarder kronor.
– Bara insatsen i Mali har en budget på 850 miljoner dollar per år, säger Peter.
Ungefär åtta miljarder kronor, alltså.

MYCKET MED MALI

En liten bit bort ligger FN-skrapan. För Peter och hans kol­lega Ann-Charlotte Lyman, som tjänstgör som assisterande mili­tärrådgivare är det en promenad de gör ibland flera gånger per dag - mellan olika sammanträ­den, briefingar, mottagningar, dragningar och andra möten.

Ann-Charlotte Lyman och Peter Öberg, militärrådgivare vid den svenska FN-delegationen.
Ann-Charlotte Lyman och Peter Öberg, militärrådgivare vid den svenska FN-delegationen. Foto: Försvarsmakten

– Ganska ofta brukar jag stämma träff med den jag vill prata med i cafeterian. Då träffar man nästan alltid någon annan som man behöver byta några ord med, säger Ann-Charlotte.

Hon är kapten, började jobba här i mitten av september och lägger precis som Peter mycket av sin arbetstid på Minusma-insatsen. Till exempel hante­ras alla besökstillstånd från Försvarsmakten och andra myndigheter som vill besöka Camp Nobel i Timbuktu här i New York.

– Sedan handlar det också mycket om att representera Sverige på mötena. Ofta handlar det om att lyssna och ta anteck­ningar, ibland om att framföra officiella talepunkter.

LÅNGA ARBETSDAGAR

Ett sådant möte sker varje torsdag klockan 12.00. Då är det lägesföredragning för alla de olika länder där FN har insatser, i ett rum med skylten “United Nations Operations and Crisis Centre”. I rask takt meddelas att säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo försämrats, att våldet mot Minusca-insatsen i Central­afrikanska republiken fortsät­ter, att de första fredsbevarande styrkorna i Undof återvänt till Golanhöjderna och att kolera­fallen ökar på Haiti, där också politiskt våld inträffat.

En kvart senaste skyndar Ann-Charlotte vidare, först för att köpa en lunchbagel. Under eftermiddagen väntar fler mö­ten att närvara vid, promemo­rior att läsa och mycket annat. Peter har åkt på tjänsteresa till mellanöstern. Snart kommer Försvarsmaktens duo i FN förstärkas med överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson, som tidigare var kontingentchef för Mali 01.

– Dagarna här är både långa och spretiga, men jobbet är jätteroligt. Och det är intres­sant att se hur arbetet här i FN fungerar. Här handlar det om diplomati hela tiden, konsten att kunna säga rätt saker på rätt sätt, säger Ann-Charlotte Lyman.

Artikeln har tidigare publicerats i Försvarets forum nummer 6, 2016

FN:S SÄKERHETSRÅD PÅ 60 SEKUNDER

När Sverige på ny­årsdagen tar plats i FN:s säkerhets­råd, är det tredje gången vi sitter i FN:s högsta beslutande organ. Utrikesminister Margot Wallström har slagit fast att “Sveriges agerande i säkerhetsrådet ska genomsyras av våra värderingar och principer: folkrätten, de mänskliga rättigheterna, den feministiska utrikespolitiken och ett humanitärt perspektiv blir utgångspunkter för allt vårt arbete.” Sverige inleder också sin tvååriga sejour i säkerhetsrådet som dess ordförandeland, i nära samarbete med den nya generalsekreteraren Antonio Guterres.

Men trots att Sverige håller i rådets ordföran­deklubba, ligger rådets reella makt hos dess fem permanenta medlemmar: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. De har nämligen vetorätt, det vill säga möjligheten att stoppa alla bindande beslut.

Övriga nya medlem­mar i säkerhetsrådet är Bolivia, Etiopien, Italien och Kazakstan. Sedan tidigare sitter Egypten, Japan, Senegal, Ukraina och Uruguay i rådet. Varje icke-permanent medlem väljs på två år och plat­serna fördelas mellan olika geografiska regioner.