Uthållighet kräver en god logistik

För att skapa uthållighet i amfibieförbandet krävs en väl fungerande logistik vilket 2.amfibiebataljonens underhållskompani står för. Kompaniet stödjer bataljonen med en mängd olika saker såsom till exempel kvalificerad sjukvård, reperation av förbandets materiel, tillförsel av ammunition och förnödenheter. Kokgruppen förser dessutom bataljonen med tillagade måltider. Det här är bara ett skrap på ytan av exempel på det stöd som underhållskompaniet levererar till bataljonen.

Sundell, Jorsell, Karlsson och Risberg, äter en välförtjänt måltid ombord på lätta trossbåten efter att ha servat amfibiebataljonen. Nu laddar de för nästa uppgift. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förberedelserna inför kvällens middag startade tidigt för att hinna tillaga alla 150 portionerna. Försvarsmakten måste följa de regelverk som livsmedelsverket ställer vad avser hantering av livsmedel. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Koket är grupperat ombord på lätta trossbåten för att kunna förflytta sig snabbt tillsammans med övriga bataljonen. Tillagning av mat görs inte under gång. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En komihåglista på anslagstavlan hänger i köket, saker att införskaffa Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Underhållskompaniet stöttade 203.amfibieskyttekmpaniet under deras återhämtningsfas. De blev senare påskjutna av motståndaren. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ombord på lätta trossbåten lastas fyrhjulingar för att kunna användas i land när kompaniet till exempel kör ut mat till andra enheter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Plutonchefen Anton Wallmark tillsammans med Risberg och Sundell, de sistnämnda fick nya uppgifter av chefen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Kockarna och tillika amfibiesoldaterna Jens Sundell, Danne Karlsson och Carl-Henrik Risberg tillagar varje dag under övning SWENEX, 50-110 frukostportioner och 150 middagsportioner. Karlsson och Risberg har nyligen avslutat en cirka 16 veckor lång kockutbildning så den här övningen ger bra praktik. Jens Sundell är lite mer erfaren i kokgruppen då han har varit tidvis anställd soldat sedan några år och deltagit i många övningar. När han inte tjänstgör på kokgruppen jobbar han som brandman.

– Vår målsättning är tillaga ett huvudmål om dagen för att bidra till att behålla stridsvärdet på förbandet. Under kockutbildningen lagade vi som mest 50 portioner, nu tillagar vi betydligt fler vilket är en utamning för oss då vi inte har tillagat den här mängden tidigare. Det fungerar bra och det är riktigt roligt att laga mat och göra kollegorna nöjda, sa Karlsson och Risberg

Omväxlande och viktig uppgift

Maten som tillagas körs ut till de olika kompanierna alternativt så hämtar kompanierna mat från en anvisad plats som underhållskompaniet anger.

– Under övningen har vi bland annat stöttat 203.amfibieskyttekompaniets återhämtning vilket är en viktig del oavsett om det är övning eller skarp verksamhet. Vi på underhållskompaniet stöttade då med både lagad mat såväl som påfyllning av diesel till stridsbåtarna och en del annat. Mitt under pågående återhämtning blev vi påskjutna av motståndaren så det var bara att avsluta verksamheten och börja försvara grupperingsplatsen tillsammans med amfibieskyttekompaniet och övergå till strid. Det är verkligen omväxlande och kul där vi fyller en viktig funktion, sa Karlsson

För cirka två år sedan bytte Peter Jorsell förband från flottan till amfibieförbandet och han håller med sina kollegor om att deras jobb är varierande och viktig.

– Jag kände att jag ville utveckla mig i min roll som maskinare och därför sökte jag mig till amfibieförbandet och ledningsskompaniet. Under övningen är jag dock utlånad till Underhållskompaniet. Som maskinare löser jag en hel del andra uppgifter vilket är stimulerande. Det är också kul att se hur kollegorna på de andra kompanierna verkligen uppskattar den lagade maten som kokgruppen tillagar, de är verkligen glada och nöjda för det lilla de får. Jag kan bara jämföra med när jag tjänstgjorde i flottan där det för oss var normalitet och en självklarhet att få tillagad mat under övningar vilket det inte är för en amfibiesoldat som ofta äter mat som vi kallar för dygnsstater. Jag uppfattar därför att soldater och officerare uppskattar maten än mer när de får ett lagat mål mat, sa Jorsell

I slutet på övningen kommer kokgruppen att öka antalet portioner till 300 vid några tillfällen, då får vi hoppas på att inte kokgruppen hamnar i strid under pågående arbete.